Nina Arefjord: Mentaliseringbasert terapi i rusbehandling –

 

Mentaliseringsbasert terapi (MBT) begynner etter hvert å bli godt kjent og

dessuten implementert i rusbehandling flere steder i Norge.

Nina Arefjord er psykologspesialist i KorusVestBergen, Stiftelsen Bergensklinikkene og artikkelen i siste nummer av Rusfag bygger på erfaringer fra implementering av MBT-R i Stiftelsen Bergensklinikkene

 

 

 

Relaterte Saker

Med musikkterapi på timeplanen kan deltakerne utfordre seg selv til å bruke musikk som en del av behandlingsforløpet.

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet