Prof. William. R. Miller sin presentasjon om Motiverende samtale

Motiverende samtale er en av de mest sentrale metodene innen rusbehandling og er en målrettet samtalestil der motivasjonen for endring formes og blir påvirket av relasjonen mellom hjelper og pasient. Metoden har blitt møtt med økende interesse innen behandling og i forskningsmiljøer over hele verden og benyttes nå innenfor store deler av helse og sosialtjenesten.

På Jubileumsseminaret den 4. mai i forbindelse med Stiftelsen Bergensklinikkene sitt 25 års jubileum holdt Prof. Willian R. Miller en forelesning om Motiverende samtale.

Relaterte Saker

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet