KoRus lanserer to nye rapporter om Motiverende samtale

Den ene rapporten som nå utgis beskriver MI-analyse, den nasjonale veiledningstjenesten ved KoRus Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene, som metode, hvordan metoden kan anvendes i implementeringsarbeid, og hvordan kompetansesenteret har organisert arbeidet med utvikling og gjennomføring av veiledningstjenesten.

I den andre rapporten beskriver KoRus Bergen implementering av Motiverende samtale ved alle helsestasjoner i Bergen, og erfaringer som er gjort med bruk av nøkkelpersoner som kollegaveiledere.

Les mer

Relaterte Saker

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet