Musikkterapi i rusbehandling

Helsedirektoratet anbefaler musikkterapi i flere aktuelle retningslinjer. Ny artikkel er publisert.

«Jeg har opplevd mye vondt og tatt mange dumme valg, – og musikk for meg er mitt liv. Det å få være med i musikkterapi er noe jeg trenger. Jeg trenger å bare synge ut alt som lagrer seg inni meg.»

Dette er et av mange sitat du kan lese mer om i artikkelen som spesialkonsulent Reidar Dale ved KoRus vest Bergen har skrevet sammen med Kielland, Stige og Trondalen. Artikkelen er publisert i tidsskriftet Sykepleien.

Relaterte Saker

Fagdagen tar for seg viktigheten av det å tro på elevene og gi de muligheter, ha forutsigbare rutiner og struktur i skolen, samt det viktige samspillet mellom skolen, skolehelsetjenesten, PPT og barnevern.

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet