Bedre tverrfaglig innsats – ny satsing i Gloppen kommune i samarbeid med KoRus Bergen

BTI er en samhandlingsmodell som retter seg mot barn, unge og deres familier som man er bekymret for. Bedre tverrfaglig innsats skal bidra til at de tjenestene i kommunen som er involverte skal kunne utvikle og styrke formelle strukturer, rutiner og arenaer for tverrfaglig samhandling.

Avtalen har et langsiktig perspektiv på 2 – 5 år, og KoRus Bergen vil i avtaleperioden blant annet bidra med veiledning og kompetanse til kommunen.

Også Fylkesmannen i Sogn og Fjordane RVTS vest – Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging og RKBU vest – Regionalt kunnskapssenter for barn og unge deltar i samarbeidet.

→ Les artikkelen i Firda Tidend 1. mars 2017 her: Tverrfaglig innsats skal sikre bedre oppfølging av barn og unge

Relaterte Saker

Føre Var 02/2018, rapporten som beskriver utviklingen av rustrender og russituasjonen i Bergen fra mars til september 2018, er nå klar for lansering.

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet