Samarbeid med Høyanger kommune

Bedre tverrfaglig innsats for risikoutsatte grupper

I mars 2017 signerte Høyanger kommune og Kompetansesenter rus (KoRus) vest Bergen en samarbeidsavtale.

Samarbeidsavtalen har et langsiktig perspektiv på 2-5 år som vil bli evaluert årlig, og eventuelt justert ut fra lokale og sentrale føringer.

Avtalen følger den nasjonale satsingen på BTI i regi av Helsedirektoratet, og gjennom samhandlingsmodellen vil sikre tidlig og sammenhengende innsats, samt hindre oppfølgingsbrudd.

 

→ Les hele artikkelen her: Samarbeid med Høyanger kommune

Relaterte Saker

Føre Var 02/2018, rapporten som beskriver utviklingen av rustrender og russituasjonen i Bergen fra mars til september 2018, er nå klar for lansering.

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet