Samarbeid med Høyanger kommune

Bedre tverrfaglig innsats for risikoutsatte grupper

I mars 2017 signerte Høyanger kommune og Kompetansesenter rus (KoRus) vest Bergen en samarbeidsavtale.

Samarbeidsavtalen har et langsiktig perspektiv på 2-5 år som vil bli evaluert årlig, og eventuelt justert ut fra lokale og sentrale føringer.

Avtalen følger den nasjonale satsingen på BTI i regi av Helsedirektoratet, og gjennom samhandlingsmodellen vil sikre tidlig og sammenhengende innsats, samt hindre oppfølgingsbrudd.

 

→ Les hele artikkelen her: Samarbeid med Høyanger kommune

Relaterte Saker

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet