Bedre hjelp til sårbare barn

Bildet bak fra venstre: Reidar Dale (KoRus), kommunalsjef oppvekst Bjørn Håvard Bjørklund, SLT-koordinator Stian Olderkjær, kommunalsjef helse Kjell Magnar Mellesdal og Bernt Netland (KoRus). Framme fra venstre: rådgiver Jorunn Folgerø-Holm, rådmann Geir E. Aga og Linda Hellen som er med i referansegruppen i Fonna-prosjektet.

Bømlo kommune og Kompetansesenter Rus Vest (KoRus) undertegnet i mai 2017 en samarbeidsavtale om Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI). Avtalen gir ansatte i barnehager og skoler et felles verktøy for tidlig innsats rettet mot barn som de har uro for, og deres familier.

Tidlig innsats overfor barn som av ulike årsaker har problemer hjemme, i barnehage og skole er ikke noe nytt i Bømlo kommune. Dette har en arbeidet med systematisk med i mange år. BTI gir likevel skolene og barnehagene nye verktøy som skal hjelpe dem i dette arbeidet.

→ Les hele artikkelen i Bømlo nytt her: 

Relaterte Saker

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet