Ny landsomfattende brukerundersøkelse

KOMHELSE 2018

SINTEF ønsker hjelp fra ansatte i kommunale tjenester til å spre informasjon om en ny landsomfattende brukerundersøkelse. Undersøkelsen retter seg mot innbyggere som har vært i kontakt med kommunale tjenester knyttet til psykisk helse, rus, vold eller overgrep.

SINTEF gjennomfører undersøkelsen på vegne av Helsedirektoratet, som ønsker tilbakemelding fra innbyggerne på deres erfaringer med tjenestene. Undersøkelsen skal pågå i mai, juni og juli.

KOMHELSE 2018 er en del av Helsedirektoratets evaluering av Kompetanseløftet 2020. Resultater fra undersøkelsen vil bli presentert i en forskningsrapport som offentliggjøres på Helsedirektoratets og SINTEFs nettsider høsten 2018.

Les mer om hvordan ansatte i kommunale tjenester kan hjelpe til med å spre informasjon her:

→ KOMHELSE 2018 Infopakke

 

Relaterte Saker

Ungdata er ei lokal ungdomsundersøking som er gratis for alle kommunar og fylkeskommunar i Noreg.

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet