alor nettverkssamling 25. oktober 2018

Har du gjennom din jobb problemstillinger omkring rusbruk og arbeidsliv?

Jobber du med HMS, arbeidsliv og rus?

Trenger du påfyll og inspirasjon?

25. oktober arrangeres neste samling av alor nettverk for Hordaland og Sogn og Fjordane i Bergen!

 

Tema for samlingen er “Spillavhengighet” og “Den nødvendige samtalen”

alor står for ArbeidsLiv Og Rus. Nettverket er en møteplass hvor deltakerne kan utveksle erfaringer knyttet til problemstillinger og håndteringen av utfordringer med rusbruk og arbeidsliv. Nettverket bygger på en delekultur, og å dra nytte av hverandres erfaringer og kunnskap.

Målgruppe: ledere, AKAN-kontakter, HMS-personell, ansatte i personalavdelinger/HR, verneombud, tillitsvalgte, bedriftshelsetjenesten etc.

Deltakeravgift til kostpris, kr 750,- pr. deltaker.

Sted: Grand Hotel Terminus, Bergen

Program kommer senere.

 

→ Meld deg på HER

 

Vil du vite mer om alor? Se www.alor.no

Relaterte Saker

BrukarPlan er et verktøy for å kartlegge omfang og karakter av rus- og psykiske helseproblem hos brukere av kommunen sine helse-, omsorg- og velferdstjenester.

Kompetansesenter Rus – region vest Bergen (KoRus vest Bergen) har hvert halvår fra 2002 rapportert om russituasjonen i Bergen. Dette er rapport nr. 31.

De regionale kompetansesentrene for rus ønsker å rette fokus på eldrebefolkningen som en del av tidlig intervensjonsarbeid, slik at tjenestene tidligere kan intervenere og forebygge folkehelseproblemer også blant eldre

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet