alor nettverkssamling 25. oktober 2018

Har du gjennom din jobb problemstillinger omkring rusbruk og arbeidsliv?

Jobber du med HMS, arbeidsliv og rus?

Trenger du påfyll og inspirasjon?

25. oktober arrangeres neste samling av alor nettverk for Hordaland og Sogn og Fjordane i Bergen!

 

Tema for samlingen er “Spillavhengighet” og “Den nødvendige samtalen”

alor står for ArbeidsLiv Og Rus. Nettverket er en møteplass hvor deltakerne kan utveksle erfaringer knyttet til problemstillinger og håndteringen av utfordringer med rusbruk og arbeidsliv. Nettverket bygger på en delekultur, og å dra nytte av hverandres erfaringer og kunnskap.

Målgruppe: ledere, AKAN-kontakter, HMS-personell, ansatte i personalavdelinger/HR, verneombud, tillitsvalgte, bedriftshelsetjenesten etc.

Deltakeravgift til kostpris, kr 750,- pr. deltaker.

Sted: Grand Hotel Terminus, Bergen

 

→ Meld deg på HER

Program

 

Vil du vite mer om alor? Se www.alor.no

Relaterte Saker

Ungdata er ei lokal ungdomsundersøking som er gratis for alle kommunar og fylkeskommunar i Noreg.

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet