Storbykonferansen 2018 i Bergen

Foto: Nina Blågestad/Bergen kommune

 

Program

Onsdag 6. juni

12.00 – 13.00  Fremmøte/Lunsj

13.00 – 13.30  Åpning ved byråd Rebekka Ljosland – Velkommen til Bergen

13.30 – 13.45  Praktisk informasjon og gjennomgang av programmet

13.45 – 14.00  Pause

14.00 – 15.00  Samarbeid politi, bransjen og kommune – erfaringer v/Hans Sigurd Morstøl (politiet), Wenche Salthella (NHO) og Terje Gjertsen

15.00 – 15.15  Pause

15.15 – 15.25  Intro til ansvarlig alkoholhåndtering – Terje Gjertsen

15.25 – 16.15  Ansvarlig alkoholhåndtering – Psykolog Helge Hoff

19.00              Felles middag Fløien Folkerestaurant

 

Torsdag 7. juni

09.00 – 09.45  Skatteetaten – Erfaring fra skatteetaten og innspill til samarbeid mellom etatene – Ole Petter Songve

09.45 – 10.00  Pause

10.00 – 10.45  Skatteetaten – fortsatt

10.45 – 11.00  Pause

11.00 – 11.45  Tobakkskontroll, Helsedirektoratet v/Monica Edbo og Ramona Melanie Eichenberger

11.45 – 12.45  Lunsj

12.45 – 13.30  Nytt fra Helsedirektoratet + nettsalg, Helsedirektoratet v/Vibeke Halvorsrud Marthinsen og Kristina Klæboe

13.30 – 13.45  Pause

13.45 – 14.30  Åpen bolk med spørsmål til Helsedirektoratet v/Vibeke Halvorsrud Marthinsen, Solveig Haukenes Aase og Kristina Klæboe

 14.30 – 14.45 Pause

14.45 – 15.30  Bransjen – hvordan drive i Bergen v/Jas Kahlon

15.30 – 16.30

19.00               Felles middag Jacob Aall

 

Fredag 8. juni

09.00 – 10.00  Føre Var v/KoRus – Liv Flesland

10.00 – 11.00  Erfaringsutveksling/diskusjon og avslutning av konferansen

11.00 – 12.00  Utsjekking/lunsj/avslutning

Relaterte Saker

Føre Var 02/2018, rapporten som beskriver utviklingen av rustrender og russituasjonen i Bergen fra mars til september 2018, er nå klar for lansering.

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet