Aldring og helse – hva med alkohol?

De regionale kompetansesentrene for rus ønsker å rette fokus på eldrebefolkningen som en del av tidlig intervensjonsarbeid, slik at tjenestene tidligere kan intervenere og forebygge folkehelseproblemer også blant eldre.

I tillegg til økt fagkunnskap, er konkret informasjon ut til eldrebefolkningen om alkohol og legemiddelbruk et viktig forebyggende helsetiltak.  Kompetansesenter rus – region vest Bergen (KoRus vest Bergen) har, i samarbeid med de øvrige regionale kompetansesentre for rus, utarbeidet brosjyren Aldring og helse – hva med alkohol?

Brosjyren gir informasjon om alkohol og samtidig legemiddelbruk i relasjon til aldring. Brosjyren er godkjent av Helsedirektoratet.

Her kan du laste ned brosjyren

Gjennom en kampanje andre uken i juni ønsker Nasjonal kompetansetjeneste TSB ved avdeling for rus og avhengighetsbehandling å gi personer som er 60 år og eldre relevant informasjon om alkohol og helse.

De har produsert tre filmer om eldre og rus som blir vist rundt på landets legekontor gjennom kanalen Hvilepuls.

Her kan du se filmene 

Relaterte Saker

Føre Var 02/2018, rapporten som beskriver utviklingen av rustrender og russituasjonen i Bergen fra mars til september 2018, er nå klar for lansering.

Kanalveien 5, 5056 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet