Føre Var vår 2018

Kompetansesenter Rus – region vest Bergen (KoRus vest Bergen) har hvert halvår fra 2002 rapportert om russituasjonen i Bergen. Dette er rapport nr. 31.

Føre Var-kartleggingen har nå pågått i 16 år, og har gitt kunnskap om utviklingen av rusmiddeltrender og konsekvenser av rusmiddelbruk i Bergen og Hordaland over et langt tidsforløp. En slik rapportering er unik i norsk sammenheng.

Resultatene fra Føre Var rapporteres og kommuniseres i en rekke faglige fora lokalt og nasjonalt, og kunnskapen bidrar til en omforent forståelse av den aktuelle russituasjonen i området. Å samles omkring en felles forståelse av rusmiddelbruken og rusutviklingen gir en unik mulighet til å anvende kunnskapen i lokal planlegging og til utvikling og iverksetting av tiltak. Sammen med andre kunnskapskilder bidrar den også til oversiktsbildet i folkehelsearbeidet.

 

Hovedfunn vår 2018

  • Økning i tilgjengelighet og bruk av kokain
  • Økning i tilgjengelighet på ecstasy/MDMA
  • Stabil bruk og nedgang i tilgjengelighet på cannabis
  • Nedgang i tilgjengelighet og bruk av Valium/diazepam

 

Les rapporten her

Her kan du lese tidligere rapporter

Relaterte Saker

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet