Pårørendekonferanse

Gjennom vårt oppdrag fra Helsedirektoratet skal vi bidra til å tilrettelegge for kompetanse knyttet til familie og pårørendearbeid i regionenI denne forbindelsen inviterer vi til en egen pårørendekonferanse 8. november.

Vi ønsker at konferansen skal bidra til drøfting og refleksjon om hvordan ulike fagmiljøer ivaretar og møter både barn og voksne pårørende til personer med rus og psykiske vansker, og vi inviterer alle relevante tjenesteutøvere og ledere til å delta.

Tema

– Egne erfaringer som pårørende

– Oversiktsbilde forskning etterlatte

– Kliniske erfaringer og dilemma knyttet til små barn som pårørende

– Unge som pårørende

– Tilbud til pårørende

 

Dato: 8. november 2018

Kl: 09.00 – 16.00

Sted: Grand Hotell Terminus, Bergen

Pris: kr 600,-


Program

Påmelding

Last ned plakat her


 

Relaterte Saker

Føre Var 02/2018, rapporten som beskriver utviklingen av rustrender og russituasjonen i Bergen fra mars til september 2018, er nå klar for lansering.

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet