Nettverksmøte med kommunene om en ansvarlig alkoholhåndtering

I et samarbeid mellom KoRus vest Bergen og Fylkesmannen i henholdsvis Hordaland og Sogn og Fjordane deltar kommunene i de to fylkene i nettverksmøter om en ansvarlig alkoholhåndtering.

Høstens nettverksmøter ble arranger i Bergen den 4. september for kommunene i Hordaland, og i Skei den 6. september for kommunene der. Nettverksmøtene samlet representanter fra en rekke av kommunene i de to fylkene fra tjenestene som er ansvarlige for å behandle saker etter alkoholloven.

Tema for nettverksmøtene i høst var utfordringer knyttet til netthandel av alkohol, og hvordan en kan sikre en god og trygg gjennomføring av festivaler og større arrangementer i lys av at disse ofte er forbundet med høyt alkoholforbruk og også bruk av illegale rusmidler. I tillegg til innledninger fra Fylkesmannens jurister og ansatte fra KoRus var det lagt opp til erfaringsutveksling etter innledninger fra kommunene.

Det blir arranger nye nettverksmøter i mai 2019, og kommunene er invitert til å melde inn problemstillinger de ønsker å diskutere.

Fra fylkesmannen i Hordaland innledet rådgiver Marie Mildestveit og rådgiver Anna Giertsen om juridiske problemstillinger knyttet til reklame for alkohol og netthandel. På samlingen i Sogn og Fjordane deltok seksjonsleder Hanne Sæbø.

Relaterte Saker

Føre Var 02/2018, rapporten som beskriver utviklingen av rustrender og russituasjonen i Bergen fra mars til september 2018, er nå klar for lansering.

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet