Pakkeforløp psykisk helse og rus

12.september kl.10:00 er det Lanseringskonferanse for Pakkeforløp psykisk helse og rus.

Pakkeforløpene skal legge til rette for gode individuelle forløp, gjennom enda bedre samhandling mellom sektorene, klare ansvarsforhold og gode overganger.

Brukermedvirkning er sentralt. Dersom tjenestene skal bli bedre, må brukerne involveres og forventninger avklares. Pakkeforløpene er utviklet i tett samarbeid med ulike fagmiljøer, bruker- og pårørendeorganisasjoner.

Lanseringen vil ble strømmet direkte på Facebook og Helsedirektoratets YouTube-kanal

→ Her kan du lese Program for konferansen (PDF)

→ Informasjon om Pakkeforløp for psykisk helse og rus finner du her

Relaterte Saker

Føre Var 02/2018, rapporten som beskriver utviklingen av rustrender og russituasjonen i Bergen fra mars til september 2018, er nå klar for lansering.

Kanalveien 5, 5056 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet