Nettverkssamling med alor

Du inviteres med dette til nettverkssamling med alor torsdag den 4. april  2019 på Grand Hotel Terminus i Bergen.

Tema for dagen er Nye(-re) rusmidler og arbeidslivet. Trender, utviklingstrekk og fakta. Hvordan kan arbeidslivet forholde seg til dette i nedfellingen av «ruspolicy».

Påmelding HER

Relaterte Saker

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet