Redigert Kjentmannhefte 2018/2019

”Kjentmann” er en beredskapsordning til bruk i skoleverket. ”Kjentmann” består av en kursrekke og et hefte, og målet er å gi en oversikt over konstruktive handlingsalternativer overfor elever med rusmiddelutfordringer.

Kjentmannhefte_2018

Relaterte Saker

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet