Nettverkssamling om AAH, 3. september for Vestland nord og 5. september for Vestland sør

Fylkesmannen i Vestland og KoRus vest Bergen inviterer kommunene i Vestland  nord og sør til nettverkssamlinger om ansvarlig alkoholhåndtering.

Nettverkssamlingene finner sted følgende datoer;

Vestland nord, 3. september i Skei på Thon Hotel Jølster

Meld deg på her

Vestland sør, 5. september i KoRus Vest Bergen sine lokaler i Kanalveien 5

Meld deg på her

 

Gjennom nettverkene vil kommunene få mulighet til å utveksle erfaringer og få faglig påfyll. Målgruppen er primært ansatte i kommunene som på ulikt vis kommer i kontakt med ulike alkoholpolitiske problemstillinger.

Se vedlagte program.

 

Påmeldingsfrist er 19. august.

Merk også at den 19. august er fristen for å sende inn problemstillinger en ønsker belyst i den juridiske timen, se program.

 

Program AAH-nettverk – 3. september 2019

Program AAH-nettverk – 5. september 2019

Relaterte Saker

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet