Innføringskurs i Motiverende samtale

Dato: 29.08 - 30.08

Tid: 09:00 - 15:00

Sted: KoRus vest Bergen, Kanalveien 5

Pris: 600,- inkl. enkel lunsj/kaffe

Få basiskunnskap om teori, strategier og ferdigheter i Motiverende Samtale og få anledning til å prøve ut noe av det gjennom øvelser.

Innhold: Gjennom to dagers innføringskurs i Motiverende samtale vil deltakerne få en introduksjon til teori, begreper, prinsipper og teknikker i Motiverende Samtale. Det vil bli lagt særlig vekt på etablering av et samarbeidende og ikke-konfronterende fokus i en samtale, gjennom empatisk lytting og bruk av kommunikasjonsferdigheter.

Kurset vil bestå av en blanding av presentasjoner, demonstrasjoner og øvelser.

Det blir lagt vekt på egenaktivitet blant deltakerne og en vil her få anledning til å øve på enkeltdeler i MI i mindre grupper under veiledning av kursholderne.

Målgruppe: Helse- og sosialpersonell i kommunene, personell i tiltak for rusmiddelbrukere samt i spesialisthelsetjenesten. Begrenset deltakerantall.


Få basiskunnskap om teori, strategier og ferdigheter i Motiverende Samtale og få anledning til å prøve ut noe av det gjennom øvelser.

Innhold: Gjennom to dagers innføringskurs i Motiverende samtale vil deltakerne få en introduksjon til teori, begreper, prinsipper og teknikker i Motiverende Samtale. Det vil bli lagt særlig vekt på etablering av et samarbeidende og ikke-konfronterende fokus i en samtale, gjennom empatisk lytting og bruk av kommunikasjonsferdigheter.

Kurset vil bestå av en blanding av presentasjoner, demonstrasjoner og øvelser.

Det blir lagt vekt på egenaktivitet blant deltakerne og en vil her få anledning til å øve på enkeltdeler i MI i mindre grupper under veiledning av kursholderne.

Målgruppe: Helse- og sosialpersonell i kommunene, personell i tiltak for rusmiddelbrukere samt i spesialisthelsetjenesten. Begrenset deltakerantall.


Les mer om kurset
Påmelding

RØST 2019

Dato: 30.08 - 30.08

Tid: 08:15-15:30

Sted: Radisson Blu Royal Hotel (Bryggen), Bergen, Dreggsallmenningen 1, 5003 Bergen

Pris: Brukere/pårørende: Gratis - Fagpersoner/Yrkesaktive 600.-

Sammen mot stigma

Bergensklinikken, Bergen kommune og Helse Bergen ønsker deg velkommen til årets RØST konferanse den 30. august 2019!

Årets program er variert og spennende og presenteres i hovedsak av brukere.

Meld deg på i dag!

«RØST» Brukerkonferansen gikk av stabelen for første gang 10 mai 2016 i forbindelse med Bergensklinikkene sitt 25års-jubileum. «RØST» er delt inn i 3 ulike deler basert på følgende hovedtema: (1) Innovasjon og utvikling, (2) Brukermedvirkningskompetanse og menneskerettigheter og (3) Brukernes egne historier i bilder og tekst.
Sammen mot stigma

Bergensklinikken, Bergen kommune og Helse Bergen ønsker deg velkommen til årets RØST konferanse den 30. august 2019!

Årets program er variert og spennende og presenteres i hovedsak av brukere.

Meld deg på i dag!

«RØST» Brukerkonferansen gikk av stabelen for første gang 10 mai 2016 i forbindelse med Bergensklinikkene sitt 25års-jubileum. «RØST» er delt inn i 3 ulike deler basert på følgende hovedtema: (1) Innovasjon og utvikling, (2) Brukermedvirkningskompetanse og menneskerettigheter og (3) Brukernes egne historier i bilder og tekst.
Les mer om kurset
Påmelding

Fordypningskurs i Motiverende samtale

Dato: 21.11 - 22.11

Tid: 09:00 - 15:30

Sted: Kanalveien 5, KoRus vest Bergen

Pris: 600,- inkl. enkel lunsj/kaffe

Målgruppe: Helse- og sosialpersonell i kommunene og personell i tiltak for rusmiddelbrukere, samt i spesialisthelsetjenesten. Begrenset deltakerantall

Mål: Videreutvikle ferdighetene fra innføringskurset i Motiverende samtale

Forelesere: Fagpersoner i KoRus vest Bergen

Innhold: Fordypningskurset i Motiverende samtale bygger videre på metodikken som ble gjennomgått i innføringskurset og det legges større vekt på egen samtalepraksis og trening, blant annet med innsending av egen MI-samtale til MI-analyse ved Korus Bergen.

Kursdag 1 og 2 blir det utdyping og demonstrasjon av sentrale prinsipper i metoden, med vekt på refleksjon og empatisk lytting, samt øvelser i grupper og egenaktivitet. Vi bruker tid på å se nærmere på relasjon og hva som skjer når motstand oppstår, hvordan håndtere dette i dialog og hvordan øke motivasjon ved å utforske verdier og forsterke endringssnakk hos klienten.
Målgruppe: Helse- og sosialpersonell i kommunene og personell i tiltak for rusmiddelbrukere, samt i spesialisthelsetjenesten. Begrenset deltakerantall

Mål: Videreutvikle ferdighetene fra innføringskurset i Motiverende samtale

Forelesere: Fagpersoner i KoRus vest Bergen

Innhold: Fordypningskurset i Motiverende samtale bygger videre på metodikken som ble gjennomgått i innføringskurset og det legges større vekt på egen samtalepraksis og trening, blant annet med innsending av egen MI-samtale til MI-analyse ved Korus Bergen.

Kursdag 1 og 2 blir det utdyping og demonstrasjon av sentrale prinsipper i metoden, med vekt på refleksjon og empatisk lytting, samt øvelser i grupper og egenaktivitet. Vi bruker tid på å se nærmere på relasjon og hva som skjer når motstand oppstår, hvordan håndtere dette i dialog og hvordan øke motivasjon ved å utforske verdier og forsterke endringssnakk hos klienten.
Les mer om kurset
Påmelding

Seminar for pårørende til rusmiddelavhengige

Dato: 28.11 - 29.11

Tid: 09:00 - 15:30

Sted: Kanalveien 5, KoRus vest Bergen

Pris: Gratis

Innhold: Hovedfokus vil være på hvilken måte rusbruken virker inn på den som er i nær relasjon til den som ruser seg. Vi vil bruke mye tid på den situasjonen familien befinner seg i og på hvordan familien kan ivareta egne behov. Vi vil også ta opp problemstillinger vedrørende behandling av rusmiddelavhengighet og gir mulighet for å ta opp forhold pårørende lurer på i forhold til hjelpeapparat / sin egen rolle i forhold til den med rusmiddelavhengighet.

Målgruppe: Pårørende til personer som er rusmiddelavhengige (alkohol, medikamenter, narkotiske stoffer). Det vil si partnere, voksne barn, foreldre, søsken og andre. Tilbudet er ikke egnet for barn under 18 år. Dette er ikke et tilbud til dem som er rusmiddelavhengige og tilbudet gis uavhengig av om den rusmiddelavhengige er i behandling eller ikke.Ansvarlige: Psykologspesialist Nina Andresen, KoRus vest Bergen og psykiatrisk sykepleier Gerd Helene Irgens, Bergensklinikken
Innhold: Hovedfokus vil være på hvilken måte rusbruken virker inn på den som er i nær relasjon til den som ruser seg. Vi vil bruke mye tid på den situasjonen familien befinner seg i og på hvordan familien kan ivareta egne behov. Vi vil også ta opp problemstillinger vedrørende behandling av rusmiddelavhengighet og gir mulighet for å ta opp forhold pårørende lurer på i forhold til hjelpeapparat / sin egen rolle i forhold til den med rusmiddelavhengighet.

Målgruppe: Pårørende til personer som er rusmiddelavhengige (alkohol, medikamenter, narkotiske stoffer). Det vil si partnere, voksne barn, foreldre, søsken og andre. Tilbudet er ikke egnet for barn under 18 år. Dette er ikke et tilbud til dem som er rusmiddelavhengige og tilbudet gis uavhengig av om den rusmiddelavhengige er i behandling eller ikke.Ansvarlige: Psykologspesialist Nina Andresen, KoRus vest Bergen og psykiatrisk sykepleier Gerd Helene Irgens, Bergensklinikken
Les mer om kurset
Påmelding

Rusfaglig Forum

Dato: 12.12

Tid: 09:00 - 15:30

Sted: Grand Hotel Terminus

Pris: Gratis

Rusfaglig Forum skal ta opp aktuelle problemstillinger innen rusfeltet. Forumet er åpent for dem som arbeider med/har ansvar og interesse for rus- og rusrelaterte utfordringer.
Rusfaglig Forum skal ta opp aktuelle problemstillinger innen rusfeltet. Forumet er åpent for dem som arbeider med/har ansvar og interesse for rus- og rusrelaterte utfordringer.
Les mer om kurset
Påmelding

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet