Innføringskurs i Motiverende samtale – FULLT

Dato: 30.08 - 31.08

Tid: 09:00-15:30

Sted: Bergen

Pris: 600,- inkl. lunsj

KURSET ER FULLT.
Målgruppe: Helse- og sosialpersonell i kommunene, personell i tiltak for rusmiddelbrukere og spesialisthelsetjenesten

Ansvarlige: Nina Andresen og Solveig Storbækken, Bergensklinikken

Forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene, MI trenere fra klinisk Stiftelsen Bergensklinikkene.

Innhold: Gjennom to dagers innføringskurs i Motiverende samtale vil deltakerne få en introduksjon til teori, begreper, prinsipper og teknikker i Motiverende Samtale. Det vil bli lagt særlig vekt på etablering av et samarbeidende og ikke-konfronterende fokus i en samtale, gjennom empatisk lytting og bruk av kommunikasjonsferdigheter.

Kurset vil bestå av en blanding av presentasjoner, demonstrasjoner og øvelser.

Det blir lagt vekt på egenaktivitet blant deltakerne og en vil her få anledning til å øve på enkeltdeler i MI i mindre grupper under veiledning av kursholderne.

Mål: Få basiskunnskap om teori og metoder i Motiverende Samtale, få anledning til å prøve ut noe av det gjennom øvelser.
KURSET ER FULLT.
Målgruppe: Helse- og sosialpersonell i kommunene, personell i tiltak for rusmiddelbrukere og spesialisthelsetjenesten

Ansvarlige: Nina Andresen og Solveig Storbækken, Bergensklinikken

Forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene, MI trenere fra klinisk Stiftelsen Bergensklinikkene.

Innhold: Gjennom to dagers innføringskurs i Motiverende samtale vil deltakerne få en introduksjon til teori, begreper, prinsipper og teknikker i Motiverende Samtale. Det vil bli lagt særlig vekt på etablering av et samarbeidende og ikke-konfronterende fokus i en samtale, gjennom empatisk lytting og bruk av kommunikasjonsferdigheter.

Kurset vil bestå av en blanding av presentasjoner, demonstrasjoner og øvelser.

Det blir lagt vekt på egenaktivitet blant deltakerne og en vil her få anledning til å øve på enkeltdeler i MI i mindre grupper under veiledning av kursholderne.

Mål: Få basiskunnskap om teori og metoder i Motiverende Samtale, få anledning til å prøve ut noe av det gjennom øvelser.
Les mer om kurset
Påmelding

Nettverkssamlinger om Ansvarlig alkoholhåndtering

Dato: 04.09 - 06.09

Tid: 09.00 - 15.30

Sted: Bergen og Sogn

Pris: oppdateres

Fylkesmennene i Sogn og Fjordane Hordaland, og Kompetansesenter rus region vest Bergen (KoRus Bergen) inviterer med dette kommunane i dei to fylka til nettverkssamling om ansvarleg alkoholhandtering. Tema på samlingane no i haust vil m.a. ha fokus på netthandel, samt utfordringar knytt til festivalar, større arrangement og bruk av illegale rusmiddel.

Gjennom nettverket vil kommunane få høve til å utveksla erfaringar og få fagleg påfyll. Målgruppa er primært tilsette i kommunane som på ulikt vis kjem i kontakt med ulike alkoholpolitiske problemstillinger. Vi kjem tilbake med endeleg program seinare, men merk allereie no at frist for å melda seg på er 20. august.

Samlinga for kommunane i Hordaland blir på Grand Hotel Terminus i Bergen den 4. september 2018:
→ Meld deg på her: https://response.questback.com/stiftelsenbergensklinikkene/isvh5bajaf

Samlinga for kommunane i Sogn og Fjordane vil bli på Thon Hotel Jølster den 6. september 2018:
→ Meld deg på her: https://response.questback.com/stiftelsenbergensklinikkene/k1uxiqe0rx
Fylkesmennene i Sogn og Fjordane Hordaland, og Kompetansesenter rus region vest Bergen (KoRus Bergen) inviterer med dette kommunane i dei to fylka til nettverkssamling om ansvarleg alkoholhandtering. Tema på samlingane no i haust vil m.a. ha fokus på netthandel, samt utfordringar knytt til festivalar, større arrangement og bruk av illegale rusmiddel.

Gjennom nettverket vil kommunane få høve til å utveksla erfaringar og få fagleg påfyll. Målgruppa er primært tilsette i kommunane som på ulikt vis kjem i kontakt med ulike alkoholpolitiske problemstillinger. Vi kjem tilbake med endeleg program seinare, men merk allereie no at frist for å melda seg på er 20. august.

Samlinga for kommunane i Hordaland blir på Grand Hotel Terminus i Bergen den 4. september 2018:
→ Meld deg på her: https://response.questback.com/stiftelsenbergensklinikkene/isvh5bajaf

Samlinga for kommunane i Sogn og Fjordane vil bli på Thon Hotel Jølster den 6. september 2018:
→ Meld deg på her: https://response.questback.com/stiftelsenbergensklinikkene/k1uxiqe0rx
Les mer om kurset
Påmelding

alor nettverkssamling

Dato: 25.10

Tid: 09.00 - 15.30

Sted: Grand Hotel Terminus i Bergen

Pris: 750,-

Tema for dagen er
- Spillavhengighet / "Gaming"
- Den nødvendige samtalen

Endelig program med frist for påmelding vil komme i september måned.
Tema for dagen er
- Spillavhengighet / "Gaming"
- Den nødvendige samtalen

Endelig program med frist for påmelding vil komme i september måned.
Les mer om kurset
Påmelding

Dataspill blant barn og unge

Dato: 31.10

Tid: 09.00 - 15.30

Sted: Grand Hotel Terminus

Pris: 650,-

Antall deltakere: 200

Selv om videospill er en av de mest populære fritidsaktivitetene i verden, blir ofte forskning på dataspillets effekt på spillerne - både positive og negative, bagatellisert. - Dr. Mark Griffiths

Kompetansesenter rus (KoRus) vest Bergen, og Forsknings- og dokumentasjonsavdelingen, Bergensklinikken inviterer til "Dataspill blant barn og unge".

Tema for konferansen:
Fordeler og ulemper ved dataspill
Hva sier Ungdata om sammenhengen mellom mye dataspilling og psykiske helserelaterte plager, problematisk forhold til skolen og krangling med foreldre?
Hva er det med spill, og hvorfor velger så mange å tilbringe så mye tid med dem?
Dataspill et problem, og for hvem? Erfaringer fra møter med elever, lærere og foreldre
Hvordan forstå dataspillrelaterte problemer, og hvordan snakke med barn, ungdom og foresatte


Se program og les om foredragsholdere her:
https://bergensklinikkene.com/wp-content/uploads/2018/05/Invitasjon-til-konferanse-Dataspill-blant-barn-og-unge-1.pdf
Selv om videospill er en av de mest populære fritidsaktivitetene i verden, blir ofte forskning på dataspillets effekt på spillerne - både positive og negative, bagatellisert. - Dr. Mark Griffiths

Kompetansesenter rus (KoRus) vest Bergen, og Forsknings- og dokumentasjonsavdelingen, Bergensklinikken inviterer til "Dataspill blant barn og unge".

Tema for konferansen:
Fordeler og ulemper ved dataspill
Hva sier Ungdata om sammenhengen mellom mye dataspilling og psykiske helserelaterte plager, problematisk forhold til skolen og krangling med foreldre?
Hva er det med spill, og hvorfor velger så mange å tilbringe så mye tid med dem?
Dataspill et problem, og for hvem? Erfaringer fra møter med elever, lærere og foreldre
Hvordan forstå dataspillrelaterte problemer, og hvordan snakke med barn, ungdom og foresatte


Se program og les om foredragsholdere her:
https://bergensklinikkene.com/wp-content/uploads/2018/05/Invitasjon-til-konferanse-Dataspill-blant-barn-og-unge-1.pdf
Les mer om kurset
Påmelding

Pårørendekonferanse

Dato: 08.11

Tid: 09.00 - 16.00

Sted: Grand Hotel Terminus

Pris: 600,-

Pårørende er mennesker som kjenner seg berørt av en annens rusmiddelmisbruk. Å være pårørende til mennesker som har problematisk bruk av rusmidler kan gi mange utfordringer. Det vil variere hvilke belastninger og utfordringer som gjør seg gjeldene og hvilke behov man har for hjelp eller støtte. Konferansen vil sette fokus på ulike områder innen det å være pårørende og avslutte med hvilke tilbud som fins.
Pårørende er mennesker som kjenner seg berørt av en annens rusmiddelmisbruk. Å være pårørende til mennesker som har problematisk bruk av rusmidler kan gi mange utfordringer. Det vil variere hvilke belastninger og utfordringer som gjør seg gjeldene og hvilke behov man har for hjelp eller støtte. Konferansen vil sette fokus på ulike områder innen det å være pårørende og avslutte med hvilke tilbud som fins.
Les mer om kurset
Påmelding

Seminar for pårørende til rusmiddelavhengige Høst

Dato: 15.11 - 16.11

Tid: 09:00-15:30

Sted: Bergen

Pris: Gratis

Innhold: Hovedfokus vil være på hvilken måte rusbruken virker inn på den som er i nær relasjon til den som ruser seg. Vi vil bruke mye tid på den situasjonen familien befinner seg i og på hvordan familien kan ivareta egne behov. Vi vil også ta opp problemstillinger vedrørende behandling av rusmiddelavhengighet og gir mulighet for å ta opp forhold pårørende lurer på i forhold til hjelpeapparat / sin egen rolle i forhold til den med rusmiddelavhengighet.

Målgruppe: Pårørende til personer som er rusmiddelavhengige (alkohol, medikamenter, narkotiske stoffer). Det vil si partnere, voksne barn, foreldre, søsken og andre. Tilbudet er ikke egnet for barn under 18 år. Dette er ikke et tilbud til dem som er rusmiddelavhengige og tilbudet gis uavhengig av om den rusmiddelavhengige er i behandling eller ikke.

Ansvarlige: Psykologspesialist Nina Andresen, KoRus og psykiatrisk sykepleier Gerd Helene Irgens, Bergensklinikken
Innhold: Hovedfokus vil være på hvilken måte rusbruken virker inn på den som er i nær relasjon til den som ruser seg. Vi vil bruke mye tid på den situasjonen familien befinner seg i og på hvordan familien kan ivareta egne behov. Vi vil også ta opp problemstillinger vedrørende behandling av rusmiddelavhengighet og gir mulighet for å ta opp forhold pårørende lurer på i forhold til hjelpeapparat / sin egen rolle i forhold til den med rusmiddelavhengighet.

Målgruppe: Pårørende til personer som er rusmiddelavhengige (alkohol, medikamenter, narkotiske stoffer). Det vil si partnere, voksne barn, foreldre, søsken og andre. Tilbudet er ikke egnet for barn under 18 år. Dette er ikke et tilbud til dem som er rusmiddelavhengige og tilbudet gis uavhengig av om den rusmiddelavhengige er i behandling eller ikke.

Ansvarlige: Psykologspesialist Nina Andresen, KoRus og psykiatrisk sykepleier Gerd Helene Irgens, Bergensklinikken
Les mer om kurset
Påmelding

Fordypningskurs i Motiverende samtale OBS! Den tredje kursdagen er 16. januar 2019

Dato: 22.11 - 23.11

Tid: 09:00-15:30

Sted: Bergen

Pris: 1800,- inkl. lunsj

Tredje kurs dag er 16. januar 2019.

Ansvar: Nina Andresen og Solveig Storbækken, Bergensklinikken

Målgruppe: Helse- og sosialpersonell i kommunene og personell i tiltak for rusmiddelbrukere, samt i spesialisthelsetjenesten. Begrenset deltakerantall

Mål: Videreutvikle ferdighetene fra innføringskurset i Motiverende samtale

Forelesere: Fagpersoner i Bergensklinikken

Innhold: Fordypningskurset i Motiverende samtale bygger videre på metodikken som ble gjennomgått i innføringskurset og det legges større vekt på egen samtalepraksis og trening, blant annet med innsending av egen MI-samtale til MI-analyse ved Korus Bergen, Vest, Stiftelsen Bergensklinikkene mellom dag 2 og 3.

Kursdag 1 og 2 blir det utdyping og demonstrasjon av sentrale prinsipper i metoden, med vekt på refleksjon og empatisk lytting, samt øvelser i grupper og egenaktivitet. Vi bruker tid på å se nærmere på relasjon og hva som skjer når motstand oppstår, hvordan håndtere dette i dialog og hvordan øke motivasjon ved å utforske verdier og forsterke endringssnakk hos klienten. Kursdag 3 fokuserer på trening rundt egen samtalepraksis
Tredje kurs dag er 16. januar 2019.

Ansvar: Nina Andresen og Solveig Storbækken, Bergensklinikken

Målgruppe: Helse- og sosialpersonell i kommunene og personell i tiltak for rusmiddelbrukere, samt i spesialisthelsetjenesten. Begrenset deltakerantall

Mål: Videreutvikle ferdighetene fra innføringskurset i Motiverende samtale

Forelesere: Fagpersoner i Bergensklinikken

Innhold: Fordypningskurset i Motiverende samtale bygger videre på metodikken som ble gjennomgått i innføringskurset og det legges større vekt på egen samtalepraksis og trening, blant annet med innsending av egen MI-samtale til MI-analyse ved Korus Bergen, Vest, Stiftelsen Bergensklinikkene mellom dag 2 og 3.

Kursdag 1 og 2 blir det utdyping og demonstrasjon av sentrale prinsipper i metoden, med vekt på refleksjon og empatisk lytting, samt øvelser i grupper og egenaktivitet. Vi bruker tid på å se nærmere på relasjon og hva som skjer når motstand oppstår, hvordan håndtere dette i dialog og hvordan øke motivasjon ved å utforske verdier og forsterke endringssnakk hos klienten. Kursdag 3 fokuserer på trening rundt egen samtalepraksis
Les mer om kurset
Påmelding

Nasjonal kjønnskonferanse – idealer og realiteter

Dato: 28.03 - 29.03

Tid: 09.00 - 15.30

Sted: Grand Hotel Terminus

Pris: 3500,-

Antall deltakere: 200

Vi lever i et samfunn som er mer likestilt enn noen sinne, med fokus på individuelle rettigheter og tilbud som ikke er betinget av kjønn, klasse og etnisitet. Burde kvinner og menn da kunne behandles likt og sammen, eller sone sammen, med samme program og tilnærming?

Vi ønsker å sette fokus på på hvilket arbeid som er gjort i kjønnsspesifikk behandling, og hva som fungerer. I tillegg vil vi se nærmere på utfordringen for de pasienter som ikke identifiserer seg som han eller henne.

Priser:
Kr. 3 500,- inkl. lunsj
Kr. 3 980,- inkl. middag
Overnatting kommer i tillegg på kr 950,-

Les mer her: https://kjonnskonferansen.wordpress.com/
Vi lever i et samfunn som er mer likestilt enn noen sinne, med fokus på individuelle rettigheter og tilbud som ikke er betinget av kjønn, klasse og etnisitet. Burde kvinner og menn da kunne behandles likt og sammen, eller sone sammen, med samme program og tilnærming?

Vi ønsker å sette fokus på på hvilket arbeid som er gjort i kjønnsspesifikk behandling, og hva som fungerer. I tillegg vil vi se nærmere på utfordringen for de pasienter som ikke identifiserer seg som han eller henne.

Priser:
Kr. 3 500,- inkl. lunsj
Kr. 3 980,- inkl. middag
Overnatting kommer i tillegg på kr 950,-

Les mer her: https://kjonnskonferansen.wordpress.com/
Les mer om kurset
Påmelding

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet