RØST brukerkonferanse

Dato: 30.08

Tid: 09.00 - 15.30

Sted: Radisson Blu Royal Hotell, Bryggen

Pris: 500,-

Antall deltakere: 330

RØST skaper innovasjon i rusfeltet, fremmer kjærligheten som en helsefremmende kraft og bringer brukere, pårørende og fagfolk sammen til årets viktigste konferanse!

Stiftelsen Bergensklinikkene, Helse Bergen - Avdeling for rusmedisin og Bergen kommune - Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering inviterer til:
RØST konferanse onsdag 30. august 2017 på Radisson Blu Royal Hotell, Bryggen.

Unngå skuffelser og meld deg på i dag! I fjor hadde vi venteliste.

Detaljert program kommer senere.

Pris: for brukere er konferansen gratis, for fagfolk kr. 500,-
RØST skaper innovasjon i rusfeltet, fremmer kjærligheten som en helsefremmende kraft og bringer brukere, pårørende og fagfolk sammen til årets viktigste konferanse!

Stiftelsen Bergensklinikkene, Helse Bergen - Avdeling for rusmedisin og Bergen kommune - Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering inviterer til:
RØST konferanse onsdag 30. august 2017 på Radisson Blu Royal Hotell, Bryggen.

Unngå skuffelser og meld deg på i dag! I fjor hadde vi venteliste.

Detaljert program kommer senere.

Pris: for brukere er konferansen gratis, for fagfolk kr. 500,-
Les mer om kurset
Påmelding

Fysisk trening som terapi – teoretisk og praktisk opplæringskurs

Dato: 06.09 - 07.09

Tid: 09:00 - 15:30

Sted: Stiftelsen Bergensklinikken, avdeling Hjellestad, Flyen 30, 5259 Hjellestad

Pris: 1000,- inkl. lunsj/kaffe

Antall deltakere: 20

Forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene

Ansvar: Fagansvarlig for treningsterapi Thomas Dahl Orø og fysioterapeut Jorunn S. Sivertsen, Stiftelsen Bergensklinikkene

Målgruppe: Leger og psykologer i spesialist- og førstelinjetjenesten. Helse- og sosialpersonell i kommunene, fagpersoner i tiltak for rusavhengige og psykisk helsevern, fengselsansatte, boligetaten og andre som kommer i kontakt med mennesker som har etablert problematisk rusmiddelbruk.

Innhold: Mange mener treningsterapi bør ha en sentral plass i arbeidet med personer med rus- og psykiske lidelser. Likevel er dette en behandlingsform som mange kun har implementert i tillegg til annen behandling som en fritidssyssel.

Behandlingen har selvstendig effekt, er med å redusere medikamentbruk og tilrettelegger for bedre utbytte av annen behandling.

Erfaring tilsier at metoden gir reduksjon i lidelsestrykk, stabiliserer rusfrihet og gir økt livskvalitet. Konferansen fokuserer aktivitet og utvikling fra barn til voksen, etablering og utvikling av avhengighet, effekt av fysisk aktivitet på hjernen, bruk av kroppslig bevegelse i terapirommet, implementering av treningsterapi i behandling og legens betydning ved bruk av fysisk trening i en rehabiliteringsprosess
Forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene

Ansvar: Fagansvarlig for treningsterapi Thomas Dahl Orø og fysioterapeut Jorunn S. Sivertsen, Stiftelsen Bergensklinikkene

Målgruppe: Leger og psykologer i spesialist- og førstelinjetjenesten. Helse- og sosialpersonell i kommunene, fagpersoner i tiltak for rusavhengige og psykisk helsevern, fengselsansatte, boligetaten og andre som kommer i kontakt med mennesker som har etablert problematisk rusmiddelbruk.

Innhold: Mange mener treningsterapi bør ha en sentral plass i arbeidet med personer med rus- og psykiske lidelser. Likevel er dette en behandlingsform som mange kun har implementert i tillegg til annen behandling som en fritidssyssel.

Behandlingen har selvstendig effekt, er med å redusere medikamentbruk og tilrettelegger for bedre utbytte av annen behandling.

Erfaring tilsier at metoden gir reduksjon i lidelsestrykk, stabiliserer rusfrihet og gir økt livskvalitet. Konferansen fokuserer aktivitet og utvikling fra barn til voksen, etablering og utvikling av avhengighet, effekt av fysisk aktivitet på hjernen, bruk av kroppslig bevegelse i terapirommet, implementering av treningsterapi i behandling og legens betydning ved bruk av fysisk trening i en rehabiliteringsprosess
Les mer om kurset
Påmelding

Motiverende samtale: Innføringskurs

Dato: 14.09 - 15.09

Tid: 09:00 - 15:30

Sted: Stiftelsen Bergensklinikkene, avdeling sentrum, Vestre torggate 11

Pris: 600,- inkl. lunsj/kaffe

Antall deltakere: 30

Målgruppe: Helse- og sosialpersonell i kommunene, personell i tiltak for rusmiddelbrukere og spesialisthelsetjenesten.

Forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene, MI trenere fra klinisk Stiftelsen Bergensklinikkene.

Ansvar: Nina Andresen og Solveig Storbækken, Stiftelsen Bergensklinikkene

Mål: Få basiskunnskap om teori og metoder i Motiverende Samtale, få anledning til å prøve ut noe av det gjennom øvelser.

Innhold: Gjennom to dagers innføringskurs i Motiverende samtale vil deltakerne få en introduksjon til teori, begreper, prinsipper og teknikker i Motiverende Samtale. Det vil bli lagt særlig vekt på etablering av et samarbeidende og ikke-konfronterende fokus i en samtale, gjennom empatisk lytting og bruk av kommunikasjonsferdigheter.

Kurset vil bestå av en blanding av presentasjoner, demonstrasjoner og øvelser.

Det blir lagt vekt på egenaktivitet blant deltakerne og en vil her få anledning til å øve på enkeltdeler i MI i mindre grupper under veiledning av kursholderne.
Målgruppe: Helse- og sosialpersonell i kommunene, personell i tiltak for rusmiddelbrukere og spesialisthelsetjenesten.

Forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene, MI trenere fra klinisk Stiftelsen Bergensklinikkene.

Ansvar: Nina Andresen og Solveig Storbækken, Stiftelsen Bergensklinikkene

Mål: Få basiskunnskap om teori og metoder i Motiverende Samtale, få anledning til å prøve ut noe av det gjennom øvelser.

Innhold: Gjennom to dagers innføringskurs i Motiverende samtale vil deltakerne få en introduksjon til teori, begreper, prinsipper og teknikker i Motiverende Samtale. Det vil bli lagt særlig vekt på etablering av et samarbeidende og ikke-konfronterende fokus i en samtale, gjennom empatisk lytting og bruk av kommunikasjonsferdigheter.

Kurset vil bestå av en blanding av presentasjoner, demonstrasjoner og øvelser.

Det blir lagt vekt på egenaktivitet blant deltakerne og en vil her få anledning til å øve på enkeltdeler i MI i mindre grupper under veiledning av kursholderne.
Les mer om kurset
Påmelding

Mentaliseringsbasert terapi (MBT)

Dato: 05.10 - 06.10

Tid: 09:00 - 15:30

Sted: Scandic Ørnen

Pris: 1800,- inkl. lunsj/kaffe

Antall deltakere: 40

Forelesere: Psykologspesialist og klinikkdirektør Kari Lossius, psykologspesialist Nina Arefjord

Ansvar: Psykologspesialist og klinikkdirektør Kari Lossius og psykologspesialist Nina Arefjord

Målgruppe: Helsepersonell som arbeider i psykisk helsevern, rusbehandling, barneverntjeneste og NAV sosialtjeneste

Mål: Grunnleggende kunnskaper om hva som kjennetegner mentaliseringsbasert terapi (MBT)i spesialisert rusbehandling, grunnleggende intervensjoner og strategier.

Innhold:
- Mentaliserings betydning ruslidelser og psykiske lidelser
- Tidlige samspills betydning- nevropsykologi og selvregulering
- Hva kjennetegner god versus sviktende mentalisering
- Grunnleggende prinsipper for mentaliseringsbasert behandling
- Kriseplan og mentaliseringsbasert problemformulering
- Øvelser
Forelesere: Psykologspesialist og klinikkdirektør Kari Lossius, psykologspesialist Nina Arefjord

Ansvar: Psykologspesialist og klinikkdirektør Kari Lossius og psykologspesialist Nina Arefjord

Målgruppe: Helsepersonell som arbeider i psykisk helsevern, rusbehandling, barneverntjeneste og NAV sosialtjeneste

Mål: Grunnleggende kunnskaper om hva som kjennetegner mentaliseringsbasert terapi (MBT)i spesialisert rusbehandling, grunnleggende intervensjoner og strategier.

Innhold:
- Mentaliserings betydning ruslidelser og psykiske lidelser
- Tidlige samspills betydning- nevropsykologi og selvregulering
- Hva kjennetegner god versus sviktende mentalisering
- Grunnleggende prinsipper for mentaliseringsbasert behandling
- Kriseplan og mentaliseringsbasert problemformulering
- Øvelser
Les mer om kurset
Påmelding

Gruppeterapi kurs

Dato: 11.10 - 12.10

Tid: 09:00 - 15:30

Sted: Stiftelsen Bergensklinikkene, avdeling sentrum , Vestre Torggate 11

Pris: 1000,-

Antall deltakere: 30

Ansvar: Kari Lossius, Stiftelsen Bergensklinikkene

Mål: Innføringskurs i gruppeterapi

Innføring i gruppebehandling, her under hvordan etablere og igangsette ulike grupper. Det vil bli gitt en gjennomgang av psykoedukative grupper og dynamiske grupper, videre beskrivelser av ulike gruppefaser, komponering av grupper, bruk av co- terapeut m.m.

Den teoretiske utgangspunkt for kurset er Mentaliserings basert terapi. Kurset inneholder øvelser og praktisk trening.
Ansvar: Kari Lossius, Stiftelsen Bergensklinikkene

Mål: Innføringskurs i gruppeterapi

Innføring i gruppebehandling, her under hvordan etablere og igangsette ulike grupper. Det vil bli gitt en gjennomgang av psykoedukative grupper og dynamiske grupper, videre beskrivelser av ulike gruppefaser, komponering av grupper, bruk av co- terapeut m.m.

Den teoretiske utgangspunkt for kurset er Mentaliserings basert terapi. Kurset inneholder øvelser og praktisk trening.
Les mer om kurset
Påmelding

Seminar for pårørende til rusmiddelavhengige

Dato: 16.11 - 17.11

Tid: 09:00 - 15:30

Sted: Bergen

Pris: Gratis og inkluderer lunsj/kaffe

Antall deltakere: 30

Forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene

Ansvar: Psykologspesialist Nina Andresen KoRus og psykiatrisk sykepleier Gerd Helene Irgens, Stiftelsen Bergensklinikkene

Målgruppe: Pårørende til personer som er rusmiddelavhengige (alkohol, medikamenter, narkotiske stoffer). Det vil si partnere, voksne barn, foreldre, søsken og andre. Tilbudet er ikke egnet for barn under 18 år. Dette er ikke et tilbud til dem som er rusmiddelavhengige og tilbudet gies uavhengig av om den rusmiddelavhengige er i behandling eller ikke.

Innhold: Hovedfokus vil være på hvilken måte rusmisbruket virker inn på den som er i nær relasjon til den rusmiddelavhengige. Vi vil bruke mye tid på den situasjonen familien befinner seg i og på hvordan familien kan ivareta egne behov. Vi vil også ta opp problemstillinger vedrørende behandling av rusmiddelavhengighet og gir mulighet for å ta opp forhold pårørende lurer på i forhold til hjelpeapparat / sin egen rolle i forhold til den med rusmiddelavhengighet.
Forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene

Ansvar: Psykologspesialist Nina Andresen KoRus og psykiatrisk sykepleier Gerd Helene Irgens, Stiftelsen Bergensklinikkene

Målgruppe: Pårørende til personer som er rusmiddelavhengige (alkohol, medikamenter, narkotiske stoffer). Det vil si partnere, voksne barn, foreldre, søsken og andre. Tilbudet er ikke egnet for barn under 18 år. Dette er ikke et tilbud til dem som er rusmiddelavhengige og tilbudet gies uavhengig av om den rusmiddelavhengige er i behandling eller ikke.

Innhold: Hovedfokus vil være på hvilken måte rusmisbruket virker inn på den som er i nær relasjon til den rusmiddelavhengige. Vi vil bruke mye tid på den situasjonen familien befinner seg i og på hvordan familien kan ivareta egne behov. Vi vil også ta opp problemstillinger vedrørende behandling av rusmiddelavhengighet og gir mulighet for å ta opp forhold pårørende lurer på i forhold til hjelpeapparat / sin egen rolle i forhold til den med rusmiddelavhengighet.
Les mer om kurset
Påmelding

Lansering av nytt behandlingsprogram for pengespillavhengighet

Dato: 22.11

Tid: 09:00 - 15:00

Sted: Radisson Blu Bryggen hotell, Bergen

Pris: 600,- inkl. lunsj

Pengespill ute av kontroll?
Lansering av ny behandlingsmetode for pengespillavhengighet - pengespill og samfunnets ansvar

Arrangør: Stiftelsen Bergensklinikkene i samarbeid med Spilleavhengighet Norge
Registrering fra kl 8.30

Tema
- Hvem er de «nye» pengespillavhengige?
- Pengespillavhengighet sett fra et bruker- og pårørendeperspektiv.
- Lansering av behandlingsmanual for pengespillavhengighet.
- Ansvarliggjøring av spillselskaper: Hvordan jobber Norsk Tipping?
- Paneldiskusjon: Reklame for pengespill ute av kontroll?

Målgruppe
Alle med interesse for pengespillavhengighet. Helse- og sosialpersonell, bruker- og pårørendeorganisasjoner, medarbeidere i barne- og ungdomsvernet og BUF-etat, lærere, behandlere/ansatte i TSB, NAV medarbeidere, helse- og sosialpolitikere, journalister, samfunnsforskere, helse-/sosialfag studenter, ansatte i kriminalomsorg/fengsel, HR-medarbeidere

Nytt behandlingsprogram
På seminaret vil vi presentere et nytt og oppdatert behandlingsprogram for pengespillavhengige, finansiert av Helsedirektoratet og ExtraStiftelsen v/Rådet for Psykisk Helse.
Behandlingsprogrammet består av en manual med tittelen «Kognitiv atferdsterapi ved behandling av pengespillavhengighet. Terapeutmanual – en guide», samt et Arbeidshefte for pasienten.
Pengespill ute av kontroll?
Lansering av ny behandlingsmetode for pengespillavhengighet - pengespill og samfunnets ansvar

Arrangør: Stiftelsen Bergensklinikkene i samarbeid med Spilleavhengighet Norge
Registrering fra kl 8.30

Tema
- Hvem er de «nye» pengespillavhengige?
- Pengespillavhengighet sett fra et bruker- og pårørendeperspektiv.
- Lansering av behandlingsmanual for pengespillavhengighet.
- Ansvarliggjøring av spillselskaper: Hvordan jobber Norsk Tipping?
- Paneldiskusjon: Reklame for pengespill ute av kontroll?

Målgruppe
Alle med interesse for pengespillavhengighet. Helse- og sosialpersonell, bruker- og pårørendeorganisasjoner, medarbeidere i barne- og ungdomsvernet og BUF-etat, lærere, behandlere/ansatte i TSB, NAV medarbeidere, helse- og sosialpolitikere, journalister, samfunnsforskere, helse-/sosialfag studenter, ansatte i kriminalomsorg/fengsel, HR-medarbeidere

Nytt behandlingsprogram
På seminaret vil vi presentere et nytt og oppdatert behandlingsprogram for pengespillavhengige, finansiert av Helsedirektoratet og ExtraStiftelsen v/Rådet for Psykisk Helse.
Behandlingsprogrammet består av en manual med tittelen «Kognitiv atferdsterapi ved behandling av pengespillavhengighet. Terapeutmanual – en guide», samt et Arbeidshefte for pasienten.
Les mer om kurset
Påmelding

Tre dagers fordypnings kurs i Motiverende samtale trinn 2. Obs! Tredje kurs dag er 18. januar 2018

Dato: 22.11 - 23.11

Tid: 09:00 - 15:30

Sted: Stiftelsen Bergensklinikkene, avdeling sentrum, Vestre Torggate 11

Pris: 900,- inkl. lunsj/kaffe

Antall deltakere: 30

Tredje dagen er 18. januar 2018.

Forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene.

Ansvar: Nina Andresen og Solveig Storbækken, Stiftelsen Bergensklinikkene.

Målgruppe: Helse- og sosialpersonell i kommunene og personell i tiltak for rusmiddelbrukere, samt i spesialisthelsetjenesten. Begrenset deltakerantall

Mål: Videreutvikle ferdighetene fra innføringskurset (Trinn I).

Innhold: Fordypningskurset i Motiverende samtale bygger videre på metodikken som ble gjennomgått i innføringskurset og det legges større vekt på egen samtalepraksis og trening, blant annet med innsending av egen MI-samtale til MI-analyse ved Korus Bergen, Vest, Stiftelsen Bergensklinikkene mellom dag 2 og 3.
Kursdag 1 og 2 blir det kort repetisjon og demonstrasjon av sentrale prinsipper i metoden, med vekt på refleksjon og empatisk lytting, samt øvelser i grupper og egenaktivitet. Vi bruker tid på å se nærmere på relasjon og hva som skjer når motstand oppstår, hvordan håndtere dette i dialog og hvordan øke motivasjon ved å utforske verdier og forsterke endringssnakk hos klienten.

Kursdag 3 blir veiledning i mindre grupper med fokus på egne samtaler. Det innbefatter at vi lytter til samtalene, analyserer og gir feedback på en motiverende måte. I plenum formidles feedback fra veiledningstjenesten ved MI-analyse på gruppens MI-kompetanse med vekt på tilpasset undervisning og videre utvikling. Veiledning gis av erfarne kodere ved MI-analyse.
Tredje dagen er 18. januar 2018.

Forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene.

Ansvar: Nina Andresen og Solveig Storbækken, Stiftelsen Bergensklinikkene.

Målgruppe: Helse- og sosialpersonell i kommunene og personell i tiltak for rusmiddelbrukere, samt i spesialisthelsetjenesten. Begrenset deltakerantall

Mål: Videreutvikle ferdighetene fra innføringskurset (Trinn I).

Innhold: Fordypningskurset i Motiverende samtale bygger videre på metodikken som ble gjennomgått i innføringskurset og det legges større vekt på egen samtalepraksis og trening, blant annet med innsending av egen MI-samtale til MI-analyse ved Korus Bergen, Vest, Stiftelsen Bergensklinikkene mellom dag 2 og 3.
Kursdag 1 og 2 blir det kort repetisjon og demonstrasjon av sentrale prinsipper i metoden, med vekt på refleksjon og empatisk lytting, samt øvelser i grupper og egenaktivitet. Vi bruker tid på å se nærmere på relasjon og hva som skjer når motstand oppstår, hvordan håndtere dette i dialog og hvordan øke motivasjon ved å utforske verdier og forsterke endringssnakk hos klienten.

Kursdag 3 blir veiledning i mindre grupper med fokus på egne samtaler. Det innbefatter at vi lytter til samtalene, analyserer og gir feedback på en motiverende måte. I plenum formidles feedback fra veiledningstjenesten ved MI-analyse på gruppens MI-kompetanse med vekt på tilpasset undervisning og videre utvikling. Veiledning gis av erfarne kodere ved MI-analyse.
Les mer om kurset
Påmelding

Rusfaglig forum

Dato: 08.12

Tid: 09:00 - 15:30

Sted: Scandic Ørnen

Pris: 800,-

Ansvar: Stiftelsen Bergensklinikkene Kompetansesenter rus

Målgruppe: Helse- og sosialpolitikere, kommunal helse- og sosialtjeneste, spesialisthelsetjeneste, Bufetat, skoler, politi og organisasjoner og andre som arbeider med rusmiddelproblemer

Innhold: Mer innhold kommer.
Ansvar: Stiftelsen Bergensklinikkene Kompetansesenter rus

Målgruppe: Helse- og sosialpolitikere, kommunal helse- og sosialtjeneste, spesialisthelsetjeneste, Bufetat, skoler, politi og organisasjoner og andre som arbeider med rusmiddelproblemer

Innhold: Mer innhold kommer.
Les mer om kurset
Påmelding

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet