Føre Var 02/2018, rapporten som beskriver utviklingen av rustrender og russituasjonen i Bergen fra mars til september 2018, er nå klar for lansering.

Ungdata er ei lokal ungdomsundersøking som er gratis for alle kommunar og fylkeskommunar i Noreg.

Kanalveien 5, 5056 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet