Kommunen, politiet og utelivsbransjen er sammen ansvarlig for å gi innbyggerne gode, trygge møtesteder og redusere rusrelaterte skader og ulykker i lokalmiljøet.

Det kan være vanskelig å ha tenåringer i hus som er nysgjerrige på alkohol, men vi foreldre må våge å være kjipe. Å være foreldre er ikke en popularitetskonkurranse.

Hvordan bruke motiverende samtaler til å flytte oppmerksomhet fra «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?».

Jorunn Lande fra Odda ble rusavhengig som 15-åring. Nå er hun 61, rusfri, og hjelper andre med veien videre.

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet