Kompetansesenter Rus – region vest Bergen (KoRus vest Bergen) har hvert halvår fra 2002 rapportert om russituasjonen i Bergen. Dette er rapport nr. 31.

De regionale kompetansesentrene for rus ønsker å rette fokus på eldrebefolkningen som en del av tidlig intervensjonsarbeid, slik at tjenestene tidligere kan intervenere og forebygge folkehelseproblemer også blant eldre

Sist uke var om lag 100 representanter fra utelivsbransjen samlet til et seminar som satte søkelys på bruk av alkohol og andre rusmidler på utelivsarenaen i Bergen.

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet