Sist uke var om lag 100 representanter fra utelivsbransjen samlet til et seminar som satte søkelys på bruk av alkohol og andre rusmidler på utelivsarenaen i Bergen.

Fylkesmannen i Hordaland og Sogn og Fjordane samt Kompetansesenter rus region vest Bergen inviterer kommuner i Hordaland og Sogn og Fjordane til å delta i et læringsnettverk om ansvarlig alkoholhåndtering og uteliv.

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet