Nettverkssamlinger om ansvarlig alkoholhåndtering for kommunene i Vestland sør og nord

16.07.2019

Fylkesmannen i Vestland og KoRus vest Bergen inviterer kommunene i Vestland  […]

Føre Var 1/2017

21.06.2017

For halvårsperioden oktober 2016 – mars 2017 kan Føre Var nok […]

Føre Var 2/2016

03.02.2017

Hovedfunn høsten 2016: Fortsatt økning i bruk av ecstasy/MDMA Stabil bruk, […]

Reidar Dale: Dataspelavhengigheit og problemskapande dataspeling

14.09.2016

Interessa for dataspelproblematikk har på mange måtar blitt til i løpet […]

KoRus lanserer to nye rapporter om Motiverende samtale

01.09.2016

Den ene rapporten som nå utgis beskriver MI-analyse, den nasjonale veiledningstjenesten […]

Statusrapport 2015 – Pasientsikkerhetsprogrammet

11.04.2016

Det dør rundt 260 mennesker av overdoser i Norge hvert år. […]

Siste nytt om rustrender i Bergen – ny FØRE VAR- rapport (nr 2/2014)

20.01.2015

Hovedfunn: Økning i bruk av alkohol. Svak økning i bruk av […]

Rapport: Forundersøkelse – Fjell kommunes arbeid med personer som har sammensatte utfordringer

28.08.2014

Rapporten er utarbeidet av Korus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene ved virksomhetssjef […]

Rapport: Mentaliseringsbasert terapi (MBT) til rusavhengige kvinnelige pasienter med emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse

24.10.2013

Et samarbeidsprosjekt i Stiftelsen Bergensklinikkene mellom Kompetansesenter rus region vest Bergen […]

Rapport: God start – tidlig livsstilkartlegging

30.07.2013

Rapport fra et tidlig intervensjonsprosjekt i Bergen kommune. Formålet har vært […]

Rapport: Tilrettelegging av Örebro Preventions Program (ÖPP) for bruk i Norge

09.07.2013

Fra 2009 har Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid vært et nasjonalt spisskompetanseområde […]

NYE Rustrender i Bergen – Føre Var våren 2013

13.06.2013

Stiftelsen Bergensklinikkene Føre Var-rapport om nye rustrender i Bergen våren 2013:. Nedgang heroin, […]

Rapport: ROP- undersøkelsen

25.04.2013

For å skaffe kunnskap om behov relatert til ROP retningslinjen gjennomførte […]

Pasientutvalg i endring: En trendanalyse for perioden 2009-2012

05.03.2013

Forskningssjef Arvid Skutle i Stiftelsen Bergensklinikkene har skrevet en rapport som […]

Rapport: Evaluering av pilotprosjektet til “To do or not to do”

28.02.2013

Her kan du lese evalueringen av pilotprosjektet til “To do or […]

Cecilie Schou Andreassen: Workaholism and work–family spillover in a cross-occupational sample

27.02.2013

Dr. Psychol Cecilie Schou Andreassen, tilknyttet UIB Psykologisk fakultet og Korus […]

Evaluering av rusprosjektet Ytrebygdamodellen (2006-2011)

24.01.2013

Denne rapporten beskriver og presenterer resultater fra 2 av delprosjektene i Ytrebygdamodellen-“Arbeid med LAR i […]

Hurtig Kartlegging og handling- nasjonalt prosjekt 2011/2012

11.01.2013

Rapporten oppsummerer hovedtrekkene fra 5 kommuner som gjennomførte HKH kartlegging under […]

Rustrender i Bergen- Føre Var høsten 2012

19.12.2012

Føre Var fyller 10 år, og slipper sin 20. Føre Var […]

Ny publikasjon: Nytt fra KoRus

14.12.2012

KoRus Bergen har sendt ut “Nytt fra KoRus”, en helt ny […]

Veileder i rushåndtering i ungdomsskolen

19.11.2012

Her kan du lese “Veileder i rushåndtering i ungdomsskolen” Vedlegg Veilederirushndteringiungdomsskolen […]

En rusfri skole- veileder i rushåndtering

19.11.2012

Her kan du lese veilederen “En rusfri skole- veileder i rushåndtering”  […]

Rapport: Ambulant Brukerstyrt Samarbeid i Kvalifiseringsprogrammet

05.09.2012

Rapporten omhandler metodikken kalt Ambulant Brukerstyrt Samarbeid (ABS), og oppsummerer arbeidet […]

Randi Abrahamsen: Mentaliseringsbasert psykopedagogisk gruppe i rusbehandling- Erfaringer med metodetilpasning til pasienter med rusmiddellidelser

27.06.2012

KoRus Bergen presenterer spesialistoppgaven til Randi Abrahamsen i klinisk psykologi – […]

Rapport: Ungdom og rusmidler Lindås og Meland 2010

11.05.2012

KoRus Bergen- Stiftelsen Bergensklinikkene gjennomførte i 2010 en undersøkelse i Lindås […]

Cecilie Schou Andreassen: Development of a work addiction scale- journalartikkel i Scandinavian Journal of Psychology

23.04.2012

Journalartikkelen omhandler utviklingen av Bergen Work Addiction Scale, en skala som […]

Rus og voksenbefolkningen

12.04.2012

Psykologspesialist og doktor i psykologi Cecilie Schou Andreassen fra KoRus Bergen- […]

Rapport: Om GHB og forløperen GBL i europeisk og norsk sammenheng

28.03.2012

Stiftelsen Bergensklinikkene Kompetansesenter rus region vest har sammen med SERAF(Senter for […]

Prosjekt K- ambulerende team- rapport I

27.03.2012

Bakgrunnen for å etablere prosjekt K var ulike instansers erfaring med […]

Kunnskapssøk: Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid

27.03.2012

Foreliggende rapport er et forsøk på å favne vesentlige tyngdepunkt og […]

Ungdom og rusmidler Stord 2009

27.03.2012

Stiftelsen Bergensklinikkene har våren (i ungdomsskolen) og høsten (i videregående skole) […]

Ungdom og rusmidler Odda 2009

27.03.2012

Stiftelsen Bergensklinikkene gjennomførte i juni 2009 en undersøkelse blant skoleungdommer i […]

Ungdom og rusmidler Fitjar 2009

27.03.2012

Stiftelsen Bergensklinikkene gjennomførte i begynnelsen av mai 2009 en undersøkelse blant […]

Ungdom og rusmidler Etne 2009

27.03.2012

Stiftelsen Bergensklinikkene har gjennomført en undersøkelse i Etne kommune om ungdom […]

Veileder: Bekymringssamtale om skoleskulk mellom skolepersonell og foresatte

27.03.2012

Prosjektet Skoleskulk i Bergen har hatt som mål å utvikle og […]

Føre Var våren 2011

27.03.2012

Stiftelsen Bergensklinikkenes Føre Var rapport for høsten 2010- våren 2011 viser […]

Rapport: Ungdom og Rusmidler i Bergen 2010

27.03.2012

Stiftelsen Bergensklinikkene har i 2010, på oppdrag fra Byrådsavdeling for helse […]

Rus og voksenbefolkningen- Tidlig intervensjon ut fra et arbeidslivsperspektiv

27.03.2012

Denne rapporten oppsummerer resultater fra et nytt prosjekt/undersøkelse som ble gjennomført […]

KoRus Bergen- Stiftelsen Bergensklinikkene Virksomhetsplan 2009

27.03.2012

Dette dokumentet beskriver arbeidet KoRus Bergen- Stiftelsen Bergensklinikkene skal gjennomfløre i […]

Ungdom og rusmilder Kvam 2008

27.03.2012

Stiftelsen Bergensklinikkene gjennomførte i begynnelsen av mai 2008 en undersøkelse blant […]

Fitjar- ungdom og rusmidler 2007

27.03.2012

Stiftelsen Bergensklinikkene gjennomførte i mai 2007 en undersøkelse blant skoleungdommer i […]

Rapport: Stemmeskifter, – om musikk, språk og mot ved Alrekstad skole

27.03.2012

Rapporten er et resultat av et samarbeid mellom Alrekstad alternative skole […]

Rapport: Hurtig Kartlegging og Handling- Nasjonalt prosjekt 2010/2011

27.03.2012

Hurtig Kartlegging og Handling (HKH) er en metode som gjør det […]

Bergensklinikkenes prosjektarbeid for EMCDDA sluttført med rapport

27.03.2012

Stiftelsen Bergensklinikkene vant i 2007 anbud om internasjonalt prosjekt for European […]

Ungdom og rusmidler Sveio 2008

27.03.2012

Stiftelsen Bergensklinikkene gjennomførte i begynnelsen av mai 2008 en undersøkelse blant […]

Stiftelsen Bergensklinikkenes årsrapport 2004

27.03.2012

Årsmelding 2004 viser Stiftelsen Bergensklinikkene sine hovedresultater innen behandling, forskning, forebygging […]

PROSJEKTRAPPORT: “ET GLASS VIN ETTER JOBBEN?”

27.03.2012

Rusmiddelvaner i det kvinnedominerte arbeidslivet Et godt kunnskapsgrunnlag og et korrekt […]

Rapport: Prosessrapport skoleskulkprosjekt

27.03.2012

Prosjekt skoleskulk har hatt som mål å utvikle og implementere rutiner […]

Føre Var høsten 2011 – Nye rustrender i Bergen

27.03.2012

Stiftelsen Bergensklinikkenes 18. Føre Var rapport for april til september 2011 […]

Stiftelsen Bergensklinikkenes årsrapport 2002

27.03.2012

Stiftelsen Bergensklinikkene har vært gjennom et år som i større grad […]

Kompetansesenter Rus – Region Vest Bergen: Virksomhetsrapport 2008

27.03.2012

Kompetansesenter Rus – RegionVest Bergen – Stiftelsen Bergensklinikkene har som hovedoppgave […]

KURSKATALOG 2010: 23 KURS OG KONFERANSER INNEN RUS HELSE LIVSSTIL AVHENGIGHET

27.03.2012

Stiftelsen Bergensklinikkene sin Kurskatalog 2010 for “Mestring av Rusproblemer Helse Livsstil […]

Rapport: Tidlig intervensjon- ungdom med rusrelatert problematikk

27.03.2012

Rapporten beskriver arbeidsprosessen ved Bergenhus barneverntjeneste, og omhandler oppfølging av unge […]

Kurskatalog 2012: 26 kurs om mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet

27.03.2012

Stiftelsen Bergensklinikkenes Kurskatalog 2012 foreligger med oversikt over 26 kurs og […]

RAPPORT: Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling

27.03.2012

Rapporten baserer seg på informasjon fra 86 foreldere i behandling for […]

Rapport: Ambulant Brukerstyrt Tilnærming

27.03.2012

Rapporten oppsummerer 4 års arbeid med klienter/pasienter med rusmiddelavhengighet som opplevde […]

Rapport: A woman left lonely

27.03.2012

Rapporten er skrevet av psykologspesialist Sonja Mellingen og oppsummerer forskning omkring […]

Føre-Var rapporten høst 2009: Ny utvikling av rustrender i Bergensområdet

27.03.2012

HOVEDFUNN VÅR – HØST 2009: Økning i bruk av GHB Økt […]

Stiftelsen Bergensklinikkene- Årsrapport for 2007

27.03.2012

ÅRET 2007: 2863 behandlinger, 101% belegg, 2853 pasienthenvisninger, 9672 konsultasjoner, 23 […]

Rapport: Tilbud til pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland/Sogn og Fjordane

27.03.2012

Kompetansesenter Rus- region vest Bergen i Stiftelsen Bergenklinikkene har kartlagt alle […]

Journalartikkel: Leadership and fulfillment of the three basic psychological needs at work

27.03.2012

Psykologspesialist og dr. psychol. Cecilie Schou Andreassen fra Stiftelsen Bergensklinikkene har […]

Pasient/klientkartleggingsdata : rapport for 2008

27.03.2012

Som ledd i det nasjonale dokumentasjonssystemet innen tiltak for rusmiddelmisbrukere har […]

Pasienterfaringsundersøkelse ved Stiftelsen Bergensklinikkene

27.03.2012

Forskningssjef Arvid Skutle ved Stiftelsen Bergensklinikkene har i samarbeid med pasienter […]

Rapport: Ambulant Brukerstyrt Samarbeid i Kvalifiseringsprogrammet

27.03.2012

Rapporten beskriver et et prosjekt med målsetting om å få flere […]

Unge med tilknytning til tunge rusmiljøer i Bergen sentrum

27.03.2012

I februar 2008 meldte Utekontakten i Bergen til Byrådsavdeling for helse […]

Kompetansesenter rus region vest Bergen- Stiftelsen Bergensklinikkene årsrapport 2007

27.03.2012

Kompetansesenteret har gjennom oppdragsbrev fra Sosial- og helsedirektoratet oppgaver knyttet til […]

Årsrapport Stiftelsen Bergensklinikkene 2010

27.03.2012

2771 pasienter, 21322 behandlingsdøgn, 8514 konsultasjoner, 221 medarbeidere, 23 kurs/konferanser, 1254 […]

Ungdom og rusmidelr i Os 2010

27.03.2012

Stiftelsen Bergensklinikkene gjennomførte i slutten av april 2010 en undersøkelse blant […]

Årsrapport 2009 – Stiftelsen Bergensklinikkene

27.03.2012

21 851 behandlingsdøgn – 10 891 konsultasjoner – 2 600 pasienter […]

Årsrapport 2008 – Stiftelsen Bergensklinikkene

27.03.2012

21.520 Behandlingsdøgn – 98 % Belegg – 2.446 Pasienthenvisninger – 10.825 […]

Ungdom og rusmidler i Bergen 2006

27.03.2012

Stiftelsen Bergensklinikkene gjennomførte i oktober 2006 en undersøkelse blant skoleungdommer i Bergen […]

Artikkelsamling Nordisk Kjønnskonferanse 2011

27.03.2012

I forbindelse med Nordisk Kjønnskonferanse 28. og 29. april, har Stiftelsen Bergensklinikkene […]

Erfaringsrapport: Medikamentell kombinasjonsbehandling ADHD og LAR

27.03.2012

Forfatteren presenterer resultater av skjema utarbeidet av Helsedirektoratet, oppsummering fra innlegg […]

Pårørende-rapport: ” Alene sammen”

27.03.2012

Stiftelsen Bergensklinikkene,Kompetansesenteret har gjennomført en behovsundersøkelse blant voksne pårørende til rusavhengige.Rapporten […]

Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen : Ut av kontoret II

27.03.2012

Ytrebygdamodellen “Ut av kontoret” ble igangsatt i 2002 for systematisk å […]

Ungdom og Rusmidler Voss 2010

27.03.2012

Kompetansesenter rus- Region Vest, Bergen gjennomførte i 2010 en ungdomsundersøkelse i […]

KURSKATALOG 2011: 24 kurs i Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet

27.03.2012

Stiftelsen Bergensklinikkenes Kurskatalog 2011 foreligger med oversikt over 24 kurs og […]

KoRus Bergen- Stiftelsen Bergensklinikkene Virksomhetsrapport 2009

27.03.2012

KoRus Bergen- Stiftelsen Bergensklinikkene inngår i et Norgesnett av syv regionale kompetansesentre […]

Prosjekt K- Kaptein på egen skute, rapport II

27.03.2012

Prosjekt K sin andre rapport er ferdigstilt. Her står å lese […]

Ungdom og rusmidler i Stord 2007

27.03.2012

Denne rapporten gir resultater fra undersøkelsen i Stord kommune i 2007, […]

Ungdom og rusmidler Askøy 2010

27.03.2012

Stiftelsen Bergensklinikkene gjennomførte i begynnelsen av juni 2010 en undersøkelse blant […]

Rapport: Tidlig intervensjon overfor unge i risiko

27.03.2012

I 2006–2007 ble det gjennomført et prosjekt i samarbeid med Utekontakten rettet […]

Bergensområdet først med kartlegging av GHB/GBL-situasjonen

27.03.2012

Kartleggingsrapporten over GHB/GBL er utarbeidet etter initiativ fra Stiftelsen Bergensklinikkene Kompetansesenter […]

Nye Føre Var trender 2009: Flere flørter med farlig rus

27.03.2012

Tilgangen og bruken av rusmiddelet GHB har økt kraftig i Bergen. […]

Ungdom og rusmidler i Fusa 2007

27.03.2012

Stiftelsen Bergensklinikkene gjennomførte i begynnelsen av mai 2007 en undersøkelse blant […]

Virksomhetsrapport Kompetansesenter Rus- Region Vest, Bergen 2010

27.03.2012

Her kan du lese Kompetansesenter Rus- Region Vest, Bergen sin Virksomhetsrapport […]

Rapport: Hjem – Skole, Lagspill og dragkamp

27.03.2012

Skolen og foresatte er viktige samarbeidspartnere som hver for seg og […]

Rapport: Pasientgrupper i endring?

27.03.2012

En oversikt over pasienter i Stiftelsen Bergensklinikkene 2011 og tidligere, med […]

Ungdom og rusmidler Bergen 2008

27.03.2012

Stiftelsen Bergensklinikkene ved Forsknings- og dokumentasjonsavdelingen har i 2008, på oppdrag […]

Ungdom og rusmidler i Voss 2007

27.03.2012

Stiftelsen Bergensklinikkene har våren 2007 gjennomført undersøkelser blant skoleungdommer fra fire […]

Rapport: Rus og voksenbefolkningen

27.03.2012

Rapporten “Rus og voksenbefolkningen: Tidlig intervensjon ut fra et kjønnsspesifikt perspektiv” […]

Rapport: Føre Var høsten 2010

27.03.2012

Rapporten viser at bruken av GHB/GBL er stabilisert og ikke øker, […]

Rapport: Cannabis use and responses- a rapid assessment intervention in three Norwegian cities

27.03.2012

Denne rapporten er et kort sammendrag på engelsk av funnene som […]

Strategiplan Stiftelsen Bergensklinikkene 2008 – 2012

27.03.2012

Hvordan ønsker vi at samfunnet skal møte rusproblemene i fremtiden? Hvordan […]

Ungdom og rusmidler i Årdal 2007

27.03.2012

Stiftelsen Bergensklinikkene gjennomførte i oktober 2007 en undersøkelse blant skoleungdommer i […]

Ungdom og rusmidler Flora 2008

26.03.2012

Stiftelsen Bergensklinikkene gjennomførte i begynnelsen av mai 2008 en undersøkelse blant […]

Ungdom og rusmilder Fjell 2008

26.03.2012

Stiftelsen Bergensklinikkene gjennomførte i begynnelsen av mai 2008 en undersøkelse blant […]

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet