Hovedformålet med MI-analyse

er å være en veiledningstjeneste som bistår fagpersoner med veiledning på egen samtalepraksis i Motiverende samtale. Flere studier viser at det å delta på enkelte opplæringsdager i Motiverende samtale ikke er tilstrekkelig for å lære seg MI. Ved innlæring av nye terapeutiske ferdigheter vurderes det som nødvendig at læringsprosessen går over tid og kombineres med kontinuerlig feedback og veiledning av samtalepraksis.

Den evidensbaserte ”best practice”-metoden for å oppnå kompetanse i Motiverende samtale, er å kombinere faglige workshops i metoden, med feedback og veiledning på terapeutatferd, blant annet gjennom koding av innspilte samtaler med klient ved bruk av ulike kodingsverktøy som for eksempel MITI. (Miller m. flere, 2004, Miller og Rollnick, 2013.)

 

MI-analyse – et virkemiddel til å kvalitetssikre egen samtalepraksis

MI-analyse er en tjeneste som i tillegg til annen opplæring / veiledning i Motiverende samtale kan gi deg som fagperson ny innsikt i og forståelse av din samtalepraksis. MI-analyse tilbyr råd og tips til hvordan du kan øve på og forbedre dine kliniske MI-ferdigheter, og kan på den måten øke sannsynligheten for at du som fagperson utvikler sin MI-kompetanse.

MI-analyse koder og analyserer lydopptak og transkript av din innspilte klientsamtale og gir deg feedback på din samtalepraksis i MI. Du vil videre få veiledning, tips og råd om hvordan du kan videreutvikle egen kompetanse i metoden.

Til dette arbeidet anvendes kodeverktøyene MITI  (se link). Resultatet av kodingen presenteres med skårer av verbal MI-atferd, som så kan relateres til referanseverdier. I tillegg til skårene gis det kommentarer som eksemplifiserer god MI-utøvelse og utviklingsområder med forslag til hva du kan trene mer på.

Skriftlig feedback med resultatene fra kodingen og kommentarer sendes tilbake til deg pr e-post når kodingsarbeidet er ferdigstilt. Du vil i samme e-post få forespørsel om du ønsker telefonveiledning i etterkant.

Les mer om MITI her

 

Oversikt over de utdannede koderne i MI-analyse:

 


Vedlegg

  1. Klientsamtykke
  2. Målatferd
  3. MITI-manualen

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet