Helsedirektoratet anbefaler musikkterapi

Nasjonalt nettverk for musikkterapi i rusfeltet                                                                                         

KoRus Bergen koordinerer Nasjonalt nettverk for musikkterpi i rusfeltet

Musikkterapi ved Stiftelsen Bergensklinikkene                                                                      

Stiftelsen Bergensklinikkene er mange måter en pionér innen rusbehandling når det gjelder musikkterapi

POLYFON

I tillegg er Stiftelsen Bergensklinikkene med i POLYFON, vestnorsk nettverk for musikkterapi og praksisutvikling. POLYFON har som mål å bygge Bergen og Vestlandet som et foregangsområde for musikkterapi. Les mer om samarbeidet her:

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet