Årsrapport 2008 – Stiftelsen Bergensklinikkene

21.520 Behandlingsdøgn – 98 % Belegg – 2.446 Pasienthenvisninger – 10.825 Konsultasjoner – 57 Kurs – 1.800 Deltakere – 203 Undervisningsoppdrag – 296 Veiledningsoppdrag – 34 Kommuneprosjekter – 15 FOU-prosjekt – 137 Mill. Kr Driftsvolum – 221 Medarbeidere

Stiftelsen Bergensklinikkene har i sitt 18. år – 2009 – hatt en fortsatt økende etterspørsel etter de tjenestene stiftelsen leverer innen Behandling, Kompetanseutvikling, Forskning, Dokumentasjon og Undervisning.

Kapasitetsutnyttelsen i døgnklinikkene var i 2008 på over 90%, dette gir 21.379 behandlingsdøgn. Det ble gjennomført 9.820 polikliniske konsultasjoner. Avdeling for inntak og koordinering (AIK) hadde 2.446 henvisninger om tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige, 81 % av henvendelsene ble vurdert å ha rett til helsehjelp.På de fleste områder er etterspørselen etter tjenestene langt større enn kapasiteten til enhver tid noe som er påpekt overfor de enkelte oppdragsgivere.

Innen Undervisning gjennomførte Stiftelsen Bergensklinikkene i 2008 en kurskatalog med 21 kurs med 732 deltakere.I tillegg ble det gjennomført over 400 undervisnings-/veiledningsoppdrag, 30 kommuneprosjekter og 17 forsknings og utviklingsprosjekt.

Innen Forskning er det en tilsvarende utvikling med økt antall henvendelser og flere samarbeidspartnere både i universitet og organisasjoner som resulterer i nye prosjekter og oppdrag. I 2008 har Forsknings- og dokumentasjonsavdelingen hatt 12 løpende prosjekter.

Stiftelsen Bergensklinikkene sin internett side www.bergensklinikkene.no er utviklet til å bli en oppdatert kilde for hva som skjer i og rundt Stiftelsen Bergensklinikkene og arbeidsområdene helse, livsstil, rus og avhengighet både internt for de ansatte og i økende grad eksternt for våre samarbeidsparter, pasienter og pårørende. Det sendes regelmessig ut nyhetsbrev fra web-siden til over 800 mottakere i hele feltet.

Vedlegg

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet