Årsrapport Stiftelsen Bergensklinikkene 2010

2771 pasienter, 21322 behandlingsdøgn, 8514 konsultasjoner, 221 medarbeidere, 23 kurs/konferanser, 1254 kursdeltagere, 382 veiledningsoppdrag, 239 undervisningsoppdrag, 2304 gjennomførte tester på rushjelp.no, Stiftelsen Bergensklinikkene på Twitter og Facebook.

Dette er noen av resultatene fra Stiftelsen Bergensklinikkenes årsrapport for 2010.

Vedlegg

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet