Artikkelsamling Nordisk Kjønnskonferanse 2011

I forbindelse med Nordisk Kjønnskonferanse 28. og 29. april, har Stiftelsen Bergensklinikkene fått utarbeidet en artikkelsamling som tar for seg kjønnspesifikk rusbehandling.

Heftet har til hensikt å gi noen kjønnsspesifike blikk inn i hverdagen til noen rusmiddelavhengige kvinner og menn. Her finner du nære beskrivelser fra terapirommet, avrusningsenheten, klinikken, rehabilitering eller lavterskeltilbudet. Stiftelsen Bergensklinikkene håper heftet inspirerer til ennå større innsats innen dette utrolig viktige feltet.

Vedlegg

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet