Bergensområdet først med kartlegging av GHB/GBL-situasjonen

Kartleggingsrapporten over GHB/GBL er utarbeidet etter initiativ fra Stiftelsen Bergensklinikkene Kompetansesenter rus – region vest Bergen og i samarbeid med Utekontakten i Bergen, Bergen Kommune.

Målsettingen har vært å kartlegge bruk av GHB/GBL i Bergen og omegnskommuner med fokus på bruker-grupper, deres rusmønster og hvilken risiko de utsetter seg for. Det har vært avsatt fem uker fra oppstart til rapportlevering. Kartlegging og tiltaksplan er gjennomført og utarbeidet ved bruk av HKH(HurtigKartleggingHandling)-verktøyet. Finn hele rapporten her.

Vedlegg

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet