Cecilie Schou Andreassen: Development of a work addiction scale- journalartikkel i Scandinavian Journal of Psychology

Journalartikkelen omhandler utviklingen av Bergen Work Addiction Scale, en skala som graderer alvorlighetsgraden av arbeidsavhengighet. Doktor i Psykologi Cecilie Scou Andreassen fra KoRus Bergen- Stiftelsen Bergensklinikkene har skrevet artikkelen, sammen med Mark Griffiths, Jørn Hetland og Ståle Pallesen.

Forskning på overdreven jobbing har fått økende oppmerksomhet over de siste 20 år. Begreper som “arbeidsnarkoman”, “jobbavhengig” og “overdreven jobbing” har blitt brukt om hverandre. Med bakgrunn i generell avhengighetsteori og diagnostiske kriterier for avhengighet, var målet med denne studien å utvikle samt teste måleegenskapene ved “Bergen Work Addiction Scale”, et nytt kartleggingsinstrument for å måle arbeidsavhengighet. Studien konkluderer med at den nye skalaen viser gode testtekniske egenskaper og kan brukes i videre forskning og behandling på feltet.

http://www.korusbergen.nohttp://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-9450/earlyview

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet