Evaluering av rusprosjektet Ytrebygdamodellen (2006-2011)

Denne rapporten beskriver og presenterer resultater fra 2 av delprosjektene i Ytrebygdamodellen-“Arbeid med LAR i sosialtjenesten” og “Økonomisk rådgivning til rusmiddelavhengige”.

Høsten 2002 satte sosialtjenesten i Ytrebygda i gang et prosjekt, under veiledning av KoRus Bergen, som skulle ha tett oppfølging av en mindre gruppe klienter med omfattende rus. Erfaringene fra dette prosjektet førte til at det ble søkt midler til 9 delprosjekter som startet opp i 2006- 2011. Disse delprosjektenen hadde en varighet på mellom 1- 5 år. To prosjekter er evaluert og rapporter er lagt ut allerede, mens neste rapport utgis vinter/vår 2013.

Vedlegg

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet