Fitjar- ungdom og rusmidler 2007

Stiftelsen Bergensklinikkene gjennomførte i mai 2007 en undersøkelse blant skoleungdommer i Fitjar kommune.

Rusmiddelvaner dannes vanligvis i slutten av ungdomskoletrinnet, og i overgangen til videregående skole. Undersøkelsen er gjennomført blant tre årskull: 8. klasse, 10. klasse og 2 år videregående skole, og er en oppfølging av tilsvarende undersøkelse gjennomført i august 2005. Fokus har primært vært rusmiddelforbruket, men også noen av omkringliggende årsaksfaktorene.

Vedlegg

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet