Føre Var 1/2017

For halvårsperioden oktober 2016 – mars 2017 kan Føre Var nok en gang rapportere økning for ecstasy/MDMA og cannabis. Samtidig fortsetter nedgangen for heroin.

Hovedfunn vår 2017

  • Økning i tilgjengelighet og bruk av ecstasy/MDMA
  • Økning i tilgjengelighet på cannabis
  • Økning i tilgjengelighet på amfetaminer
  • Sterk nedgang i tilgjengelighet og bruk av heroin

Føre Var rapport våren 2017

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet