Føre Var 2/2016

Hovedfunn høsten 2016:

  • Fortsatt økning i bruk av ecstasy/MDMA
  • Stabil bruk, men økning i tilgjengelighet på cannabis
  • Økning i bruk av kokain
  • Nedgang i tilgjengelighet på opioider (heroin, buprenorfin og metadon)

→ Les hele rapporten her

 

 

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet