Føre Var 2/2016

Hovedfunn høsten 2016:

  • Fortsatt økning i bruk av ecstasy/MDMA
  • Stabil bruk, men økning i tilgjengelighet på cannabis
  • Økning i bruk av kokain
  • Nedgang i tilgjengelighet på opioider (heroin, buprenorfin og metadon)

→ Les hele rapporten her

 

 

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet