Føre Var høsten 2011 – Nye rustrender i Bergen

Stiftelsen Bergensklinikkenes 18. Føre Var rapport for april til september 2011 er nå tilgjengelig. Hovedfunn er økning i bruk av alkohol, økning i tilgjengelighet og bruk av anabole virkestoffer, økning i tilgjengelighet og bruk av metadon, Subutex og Suboxone, samt stabil bruk og nedgang i tilgjengelighet på GHB og GBL.

Føre Var – rapportene fra Bergensklinikkene har siden 2002 kartlagt rustrender i Bergen. Nå foreligger den 18. halvårsrapporten, der trender over en periode på ni år, samt tendenser for det siste halvåret (april-september 2011) blir presentert. Rapporten baseres på kvalitative og kvantitative rusrelaterte data fra over 50 kilder, og fanger opp endringer i rusmiddelbruk i Bergen. Kildene inkluderer data fra alkohol- og medikamentsalg, beslag, behandling, ungdomsmagasiner, nettsider, trendpanel, kjentmenn, m.fl.

http://www.korusbergen.no/tidlig-intervensjon2/fore-var/

Vedlegg

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet