Føre Var våren 2011

Stiftelsen Bergensklinikkenes Føre Var rapport for høsten 2010- våren 2011 viser økning i tilgjengelighet og bruk av Subutex, økning i tilgjengelighet, men ikke i bruk av Heroin, Amfetamin og Cannabis, og nedgang i alkoholbruk. Funnene viser stabil situasjon for de fleste andre rusmidler.

Føre Var er en rapport som bruker statistiske data fra politi, kriminalomsorgen og tollvesen, salgstall for alkohol, behandlingsdata, mediekilder, kjentmenn (personer som observerer og har kjennskap til rusmiddelbruk blant ungdomsskoleelever) og et trendpanel bestående av personer med ekspertkunnskap om rusmiddelbruk i Bergen, for å identifisere og følge rustrender i Bergen.

Dette er den 17. Føre var rapporten, og rapporten presenterer også en oversikt over utvikling i rustrendene over de siste 8 1/2 årene.

Rapporten presenterer også arbeidet med nasjonalt prosjekt innen opplæring av Hurtig Kartlegging og Handling (HKH) som Kompetansesenter rus- region vest, Bergen ved Stiftelsen Bergensklinikkene gjør på oppdrag fra Helsedirektoratet. Etter HKH- kartleggingen av GHB/GBL- bruk, har KoRus vest Bergen fått et nasjonalt ansvar for å lære opp andre norske kommuner i bruken av metoden.

Vedlegg

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet