Hurtig Kartlegging og handling- nasjonalt prosjekt 2011/2012

Rapporten oppsummerer hovedtrekkene fra 5 kommuner som gjennomførte HKH kartlegging under KoRus Bergens nasjonale HKH prosjekt.

KoRus Bergen har gjennomført et nasjonalt arbeid ved bruk av en kartleggingsmetodikk omtalt som HKH. Arbeidet er gjennomført i samarbeid med øvrige kompetansesentra i Norge. Totalt har 45 deltakere fra 7 kommuner og 7 veiledere fra 5 kompetasesentra deltatt. Formålet har vært å kartlegge ulike problemstillinger i forskjellige kommuner i landet, og metoden HKH er anvendt i 5 forskjellige byer, og det foreligger rapport fra alle kartleggingene. I denne rapporten oppsummeres hovedtrekkene fra de 5 kommunenes arbeid. Kartleggingene belyser ulike bekymringsbilder i kommunene, samtidig dokumenteres pågående og viktige innsatser, – metodikken synliggjør problemet, det blir konkret og en setter søkelys på hva som skal prioriteres.

HKH bygger på en kartleggingsmetodikk utviklet av verdens helseorganisasjon og er utviklet og tilpasset norske forhold. HKH som metodikk gjør det mulig å kartlegge, rapportere og lage handlingsplan på ulike problemstillinger på samfunnsnivå. HKH arbeidet er en del av kompetanmsesenterets oppdrag fra Helsedirektoratet.

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet