Journalartikkel: Leadership and fulfillment of the three basic psychological needs at work

Psykologspesialist og dr. psychol. Cecilie Schou Andreassen fra Stiftelsen Bergensklinikkene har sammen med Hilde Hetland, Jørn Hetland, Ståle Pallesen og Guy Notelaers, alle fra psykologisk fakultet ved Universitetet i Bergen, publisert journalartikkelen “Leadership and fulfillment of the three basic psychological needs at work”.

Artikkelen ser på hvordan lederskap påvirker oppfyllelsen av de tre grunnleggende psykologiske grunnbehovene (autonomi, kompetanse og tilhørighet) på arbeidsplassen i journalen Carreer Development

http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1950873&show=html

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet