Kompetansesenter rus region vest Bergen- Stiftelsen Bergensklinikkene årsrapport 2007

Kompetansesenteret har gjennom oppdragsbrev fra Sosial- og helsedirektoratet oppgaver knyttet til kompetanseutvikling i kommunene og i spesialisthelsetjeneste. Tilskudd til de regionale kompetansesentrene for rusmiddelspørsmål – statsbudsjettets kap. 0761 post 77.

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet