Kompetansesenter Rus – Region Vest Bergen: Virksomhetsrapport 2008

Kompetansesenter Rus – RegionVest Bergen – Stiftelsen Bergensklinikkene har som hovedoppgave å bistå kommuneñe og spesialisthelsetjenesten i utviklingen av tiltak og kompetanse knyttet til rusfeltet. Kompetansesenteret dekker Hordaland og Sogn og Fjordane fylker og har sitt oppdragsbrev fra Helsedirektoratet.

Områder 2008
– Rusmiddelpolitiske handlingsplaner
– Kommunale prosjekter – «avogtil»
– Ansvarlig vertskap /Kontrolltiltak – salgs og skjenking
– Prosjekt risikofaktorer på kommunenivå
– Kartlegging av rusmiddelvaner – ungdomsundersøkelser
– Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid
– Foreldre – hjem og skolesamarbeid
– Tidsbrytere – et foreldreprogram
– Skolen og rusforebyggende arbeid
– To do or not to do – Ung til ung formidling
– Veiledning i ungdomsskolen
– Stimuleringsmidler 2008

Vedlegg

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet