KoRus Bergen- Stiftelsen Bergensklinikkene Virksomhetsplan 2009

Dette dokumentet beskriver arbeidet KoRus Bergen- Stiftelsen Bergensklinikkene skal gjennomfløre i 2009.

Vedlegg

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet