KURSKATALOG 2010: 23 KURS OG KONFERANSER INNEN RUS HELSE LIVSSTIL AVHENGIGHET

Stiftelsen Bergensklinikkene sin Kurskatalog 2010 for “Mestring av Rusproblemer Helse Livsstil Avhengighet” er klar.

Stiftelsen Bergensklinikkene tilbyr/utarbeider kurs/opplæringsprogrammer spesielt tilpasset ulike oppdragsgivere/organisasjoner/bedrifter/virksomheter. Emne-områder innen helse-rus-avhengighet. Rusmiddelbehandling, tidlig intervensjon, rusmiddelforebygging, rus i arbeidslivet, kvalitetssikringssystemer, endringsfokusert rådgivning, AD/HD og rusmiddelbruk.

http://www.korusbergen.no/sitefiles/13/dokumenter/kurskatalog2010.JPG

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet