KURSKATALOG 2010: 23 KURS OG KONFERANSER INNEN RUS HELSE LIVSSTIL AVHENGIGHET

Stiftelsen Bergensklinikkene sin Kurskatalog 2010 for “Mestring av Rusproblemer Helse Livsstil Avhengighet” er klar.

Stiftelsen Bergensklinikkene tilbyr/utarbeider kurs/opplæringsprogrammer spesielt tilpasset ulike oppdragsgivere/organisasjoner/bedrifter/virksomheter. Emne-områder innen helse-rus-avhengighet. Rusmiddelbehandling, tidlig intervensjon, rusmiddelforebygging, rus i arbeidslivet, kvalitetssikringssystemer, endringsfokusert rådgivning, AD/HD og rusmiddelbruk.

http://www.korusbergen.no/sitefiles/13/dokumenter/kurskatalog2010.JPG

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet