KURSKATALOG 2011: 24 kurs i Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet

Stiftelsen Bergensklinikkenes Kurskatalog 2011 foreligger med oversikt over 24 kurs og konferanser for alle som arbeider med eller er opptatt av rusproblemer, helse, livsstil og avhengighet.

http://www.korusbergen.no/kurs/

Vedlegg

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet