KURSKATALOG 2011: 24 kurs i Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet

Stiftelsen Bergensklinikkenes Kurskatalog 2011 foreligger med oversikt over 24 kurs og konferanser for alle som arbeider med eller er opptatt av rusproblemer, helse, livsstil og avhengighet.

http://www.korusbergen.no/kurs/

Vedlegg

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet