Kurskatalog 2012: 26 kurs om mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet

Stiftelsen Bergensklinikkenes Kurskatalog 2012 foreligger med oversikt over 26 kurs og konferanser for alle som arbeider med eller er opptatt av rusproblemer, helse, livsstil og avhengighet.

Vedlegg

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet