Kurskatalog 2012: 26 kurs om mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet

Stiftelsen Bergensklinikkenes Kurskatalog 2012 foreligger med oversikt over 26 kurs og konferanser for alle som arbeider med eller er opptatt av rusproblemer, helse, livsstil og avhengighet.

Vedlegg

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet