Ny publikasjon: Nytt fra KoRus

KoRus Bergen har sendt ut “Nytt fra KoRus”, en helt ny publikasjon til kommunene i Hordaland og Sogn og Fjordane. Her kan du lese om arbeidet KoRus Bergen gjør rundt om i kommunene til informasjon og inspirasjon. 

Denne første utgaven tar for seg Rusforebygging i fredstid, et forebyggingsprosjekt under satsingen “Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid”, Ansvarlig alkoholhåndtering, Mentaliseringsbasert tilnærming, og Bedre tverrfaglig innsats. 

Vedlegg

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet