Nye Føre Var trender 2009: Flere flørter med farlig rus

Tilgangen og bruken av rusmiddelet GHB har økt kraftig i Bergen. (BT)

Forskere advarer mot stor fare for overdose ved bruk av stoffet. Selv om omfanget fortsatt er lite, har økningen de siste månedene vært veldig tydelig, sier Jane Mounteney og Liv Flesland ved Bergensklinikkene. GHB har tidligere blitt kalt «partydop» og ofte knyttet til ungdomsmiljøer. Men forskerne sier at det virker som om hovedtyngden av brukere er over 18 år, gjerne tidlig i 20-årene. Dessuten kommer mange fra risikomiljøer og har erfaring med andre tunge stoffer.

http://www.korusbergen.no/tidlig-intervensjon2/fore-var/

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet