Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen : Ut av kontoret II

Ytrebygdamodellen “Ut av kontoret” ble igangsatt i 2002 for systematisk å nå frem til en gruppe sosialhjelps-klienter som over lang tid hadde hatt omfattende rusproblemer.

Rapporten “Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen” dokumenterer status for klientene ved oppstart i 2002, status i 2004 og i 2006 i forhold til områdene bolig, økonomi og oppfølging i rustiltak (LAR behandling, poliklinisk eller institusjonsbehandling).

Kompetansesenteret Rus Region Vest, Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene arbeider for å synliggjøre god praksis fra våre samarbeidspartnere i rusmiddelfeltet. Rapporten inngår i den serie der kompetansesenteret støtter prosjektmedarbeidere til å dokumentere sosialfaglig arbeid.

Vedlegg

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet