Pårørende-rapport: ” Alene sammen”

Stiftelsen Bergensklinikkene,Kompetansesenteret har gjennomført en behovsundersøkelse blant voksne pårørende til rusavhengige.Rapporten “Alene sammen” beskriver resultatene fra undersøkelsen, og diskuterer implikasjoner videre utvikling av pårørendetilbud fremover.

Undersøkelsen viser blant annet at et flertall av de pårørende i undersøkelsen aldri har benyttet seg av tilbud til pårørende, men at de har vesentlige hjelpebehov på flere områder. Det fremgår også at det er store kjønnsforskjeller i pårørendes kontakthyppighet med rusavhengig, samt behov for hjelp.

Vedlegg

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet