Pasienterfaringsundersøkelse ved Stiftelsen Bergensklinikkene

Forskningssjef Arvid Skutle ved Stiftelsen Bergensklinikkene har i samarbeid med pasienter og personale ved klinikkene gjennomført en pasienterfaringsundersøkelse blant døgnpasienter og pasienter i poliklinisk behandling ved Stiftelsen Bergensklinikkene.

Pasientene ble stilt spørsmål om hvordan de opplevde behandlingen, kommunikasjonen med personalet, behandlingstilbudene og organisering og samarbeid i behandlingen.

Resultatene benyttes til økt brukermedvirkning og evaluering av dagens tilbud. Det er viktig å lære av pasientenes erfaringer for å kunne yte bedre og mer tilpassede tjenestetilbud.

Lignende undersøkelser skal nå gjennomføres i alle foretak i Helse Vest, somatikk, psykisk helsevern og rus. Stiftelsen Bergensklinikkene er blant de første som har gjennomført en slik undersøkelse.

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet