Randi Abrahamsen: Mentaliseringsbasert psykopedagogisk gruppe i rusbehandling- Erfaringer med metodetilpasning til pasienter med rusmiddellidelser

KoRus Bergen presenterer spesialistoppgaven til Randi Abrahamsen i klinisk psykologi – Psykologisk arbeid med rus og avhengighetsproblemer

Vedlegg

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet