Randi Abrahamsen: Mentaliseringsbasert psykopedagogisk gruppe i rusbehandling- Erfaringer med metodetilpasning til pasienter med rusmiddellidelser

KoRus Bergen presenterer spesialistoppgaven til Randi Abrahamsen i klinisk psykologi – Psykologisk arbeid med rus og avhengighetsproblemer

Vedlegg

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet