Rapport: A woman left lonely

Rapporten er skrevet av psykologspesialist Sonja Mellingen og oppsummerer forskning omkring kjønn og rus, fra kjennetegn til rus, kjønnsforskjeller og om problemstillinger relatert til rus og psykisk helse.

Heftet belyser spesifikt de kvinnerelaterte problemstillinger i forhold til bruk av alkohol som rusmiddel. Sonja Mellingen deler også fra sin kunnskap og erfaring i arbeidet med pasienter med rusmiddelavhengighet. Rapporten er et samarbeid mellom Høgskolen i Bergen og Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene.

Psykologspesialist Sonja Mellingen har permisjon fra Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene og arbeider med doktorgrad om sammenhengen mellom alkoholkonsum og samlivskvalitet knyttet til Høgskolen i Bergen.

Vedlegg

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet